Bliżej europejskich standardów turystyki rowerowej

Bliżej europejskich standardów turystyki rowerowej

Członkowie Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek i Marek Jońca wzięli udział w spotkaniu dotyczącym możliwości przebiegu przez teren gminy Stąporków trasy rowerowej EuroVelo 11. O powstanie trasy rowerowej zabiega burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska.

 

EuroVelo to europejska sieć tras rowerowych wyznaczona przez Europejską Federację Rowerzystów, tak aby połączyć wszystkie kraje w Europie. To trasy rowerowe na najwyższym poziomie, które oprócz określonych wymogów infrastrukturalnych muszą zapewniać także wysoki poziom atrakcji turystycznych wzdłuż wytyczanych szlaków.

O powstanie rasy rowerowej zabiega burmistrz Stąporkowa Dorota Łukomska. – Tego typu trasa byłaby niezwykłą szansą dla podniesienia walorów turystycznych naszej gminy, co w ślad za otrzymaną niedawno Nagrodą Marszałka Województwa Świętokrzyskiego za zasługi dla turystyki byłoby kolejnym krokiem w kierunku stworzenia doskonałej bazy turystycznej w Stąporkowie – mówi Dorota Łukomska.

Jak zaznaczył członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, projekt ten wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Przebieg szlaku został skonsultowany z Mazowieckim Biurem Planowania Przestrzennego, a także Gminą Szydłowiec, bowiem to właśnie na terenie tej gminy leży miejscowość, która połączyłaby trasę EuroVelo 11 na granicy województw świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Podczas spotkania wypracowano przedwstępną propozycję przebiegu trasy, która uwzględnia unikalne walory gminy Stąporków. Chodzi m.in. o: Błotnicę, Czarniecką Górę, Czarną, Wielką Wieś, Furmanów i Niekłań. Dalej w stronę granicy z województwem mazowieckim szlak poprzez Lelitków dotarłby do miejscowości Antoniów, a stamtąd już dalej w głąb Mazowsza. Propozycje zostaną przekazane do dalszych konsultacji.

W spotkaniu wzięli udział także: zastępca dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji UMWŚ Jerzy Wrona, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki UMWŚ Maciej Długosz, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rafał Ziętal, koordynator Zespołu ds. opracowania koncepcji rozwoju i budowy dróg rowerowych w Województwie Świętokrzyskim Sylwia Skuta oraz inspektor w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Stąporkowie Marta Strzelczyk.

Galeria zdjęć

Lokalizacja