Buski szpital z nowoczesnym blokiem operacyjnym

Buski szpital z nowoczesnym blokiem operacyjnym

Szpital w Busku-Zdroju ma nowoczesny blok operacyjny. W piątek, 24 października, odbyło się uroczyste otwarcie wartej blisko 6,5 mln zł inwestycji. W uroczystości udział wziął marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka, który jednocześnie pełni funkcję dyrektora buskiego szpitala.

Budowa bloku operacyjnego została wykonana w ramach projektu „Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju poprzez modernizację Oddziału Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć.” Dofinansowanie inwestycji, którą realizowała firma ANNA-BUD, pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W marcu tego roku rozpoczęto prace budowlane. Nowy blok znajduje się w południowej części terenu szpitala i połączony jest z budynkiem głównym na poziomie parteru. Ma trzy sale operacyjne z pomieszczeniami przygotowania lekarzy i pacjentów, salę wybudzeń, śluzy przejściowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, porządkowe i magazynowe oraz pomieszczenia techniczne. W ten sposób buska lecznica dostosowana została do przepisów aktualnie obowiązujących w Unii Europejskiej i zapewnia optymalne warunki leczenia dla pacjentów.

Jak podkreślił Grzegorz Gałuszka, dyrektor szpitala, sala wybudzeń ma duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów, którzy dwie godziny po zabiegach operacyjnych będą w niej przebywali pod opieką pielęgniarek anestezjologicznych. Dodał, że pierwsze zabiegi mają zostać przeprowadzone jeszcze w tym roku, po uzyskaniu zgody na użytkowanie nowego bloku.
 
Pod wrażeniem inwestycji był marszałek Adam Jarubas. Jednocześnie przypomniał, że w nowej perspektywie unijnej jednostki służby zdrowia będą musiały bardziej się starać i poszukiwać innowacyjnych pomysłów, by ich projekty mogły otrzymać finansowe wsparcie. Za przykład takiej inwestycji wskazał biobank, który powstaje w Podzamczu koło Chęcin.

– Pieniądze nie będą szły wprost na infrastrukturę, ale na prace badawcze, czy zastosowanie nowych technologii w medycynie – powiedział marszałek Adam Jarubas, który poinformował, że wkrótce do buskiego szpitala trafi kolejne 1,5 mln zł unijnego dofinansowania na modernizację oddziału dziecięcego.

 
W ostatnich latach tylko w buskim szpitalu na remonty i doposażenie wydano już ponad 21 mln zł. Środki pochodziły z funduszy unijnych. W całym regionie na inwestycje związane z ochroną zdrowia przeznaczono blisko 270 mln zł.

 

źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl