Kapela Buskowianie

Buskie Spotkania z Folklorem po raz 43.

Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach ogłasza nabór do Buskich Spotkań z Folklorem. To jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych i wyczekiwanych konkursów dla wykonawców muzyki ludowej w Polsce. Festiwal zorganizowany zostanie po raz 43.


Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się kapele ludowe, soliści instrumentaliści, soliści śpiewacy, regionalne zespoły taneczne i zespoły śpiewacze. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie, w uzasadnionych przypadkach także poniżej 18 roku życia. Zespoły mogą wystąpić tylko w jednej kategorii. W przeglądach rejonowych wykonawcy mogą zaprezentować dwa utwory. Artyści będą walczyć o dwie nagrody główne: Nagrodę Grand Prix im. Piotra Gana dla najlepszej kapeli oraz Nagrodę im. Heleny Szelestowej dla najlepszego solisty lub zespołu śpiewaczego, a także o nagrody ufundowane przez organizatorów. Rada Artystyczna będzie oceniać: dobór repertuaru i zgodność z regionem, poziom artystyczny, użycie gwary i stroje ludowe.
Celem konkursu jest ocena i dokumentacja folkloru województwa świętokrzyskiego, popularyzacja śpiewu i tańców ludowych, artystyczna konfrontacja uczestników raz promocja kultury ludowej.
Konkurs jest dwuetapowy. Najpierw odbędą artyści zmierzą się w przeglądach rejonowych – 1 maja w Opatowie, 3 maja w Nowym Korczynie, 4 maja w Ciekotach i 5 maja w Jędrzejowie. Zwycięzcy eliminacji rejonowych wystąpią w konkursie finałowym, który odbędzie się w dniach 18–19 maja w Busku – Zdroju. Zwieńczeniem zmagań konkursowych będzie koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród 16 czerwca w Kielcach.
Wszelkich informacji na temat 43. Buskich Spotkań z Folklorem udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego WDK, tel.: 41 36 55 134 / 136.