Aktualności

Obradowała Komisja Samorządu Terytorialnego

Stworzenie kompleksowego rozwiązania w sprawie likiwidacji skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa, prewencyjne i profilaktyczne działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz podjęcie stanowska w sprawie reorganizacji sądów powszechnych – to tematyka, z którą zmierzyli się radni podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego. Obradom przewodniczyła Agnieszka Szlęk.

Połowa kadencji za nami

 Dwadzieścia sesji Sejmiku, 351 podjętych uchwał, 162 posiedzenia komisji problemowych, przyjęte programy ochrony środowiska, współpracy z organizacjami pozarządowymi, rozwoju bazy sportowej czy małej retencji w województwie świętokrzyskim – to bilans dwóch lat działalności radnych wojewódzkich. – Za sobą mamy połowę kadencji, to był czas wytężonej pracy dla rozwoju Ziemi Świętokrzyskiej – podkreśla Tadeusz Kowalczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 33570 - 33580 z 37625