Aktualności

Zmiany w sprawozdawczości z zakresu gospodarki odpadami

Mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami, informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2008 r., obowiązywać będą nowe wzory formularzy zbiorczych zestawień danych w zakresie gospodarki odpadami – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686.)

Wyświetlane od 33570 - 33580 z 35340