Aktualności Biura Prasowego

Anioł Dobroci 2019

Poznaliśmy Świętokrzyskie Anioły Dobroci 2019

Urszula Przygodzka – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich, Ewa Sałaj – wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom” w Piekoszowie oraz Anna i Edward Zawieruchowie – prowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Kielcach zdobywcami statuetek „Świętokrzyskiego Anioła Dobroci w 2019 roku”. W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której statuetki nagrodzonym oraz wyróżnienia wszystkim nominowanym wręczyli przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 28 PAŹDZIERNIKA

O godz. 12.00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga odbędzie się gala konkursu „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Po raz kolejny zostaną uhonorowane osoby, stowarzyszenia, organizacje, które nie ograniczają swej pracy do działań wynikających z „ustawowego katalogu”, ale dodatkowo swą opieką, miłością oraz cierpliwością wspierają i niosą pomoc osobom znajdującym się na zakręcie swojego życia. Statuetki nagrodzonym wręczą marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Unijne Wsparcie Dla Projektów Edukacyjnych I Prospołecznych

Unijne wsparcie dla projektów edukacyjnych i prospołecznych

Wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Marek Jońca uroczyście podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałania 8.5.3 RPO „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”, Poddziałania 9.2.3 RPO „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”, Poddziałania 8.3.1 RPO „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Podziałania 8.1.1 RPO „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Łączna wartość siedmiu projektów to ponad 7, 5 mln zł, a wartość dofinasowania unijnego to ponad 6, 2 mln zł. Różnego rodzaju pomoc uzyska w sumie 468 osób z terenu całego województwa.

Święto Administracji Wojskowej (17)

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 25 – 27 PAŹDZIERNIKA

Wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medali i odznaczeń było głównym punktem VII uroczystych obchodów Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej, które odbyły się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach. Gościem wydarzenia był marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach otrzymał podziękowania za dobrą współpracę z administracją wojskową.

Pożyczka Dla Świętokrzyskiego Z Banku Rozwoju Rady Europy (4)

Pożyczka dla Świętokrzyskiego z  Banku Rozwoju Rady Europy

144 miliony złotych to maksymalna wysokość pożyczki, jakiej udzieli Województwu Świętokrzyskiemu  Bank Rozwoju Rady Europy (COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK) z siedzibą w Paryżu. Dziś w urzędzie marszałkowskim uroczyście  zawarto umowę ramową z Bankiem na zaciągniecie pożyczki, która pokryje deficyt Województwa Świętokrzyskiego planowany w latach 2019-2021. Umowę podpisali: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca, przy kontrasygnacie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej-Dziurzyńskiej oraz Gubernator Banku Rolf Wenzel.

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 24 PAŹDZIERNIKA

Dzisiaj o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się uroczyste zawarcie umowy ramowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy (COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK) z siedzibą w Paryżu na zaciągniecie pożyczki do kwoty 144.000.000 zł na pokrycie deficytu Województwa Świętokrzyskiego planowanego w latach 2019 – 2021. Ze strony Województwa Świętokrzyskiego umowa zostanie podpisana przez marszałka Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Województwa Marka Jońcę, przy kontrasygnacie skarbnika województwa Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej. Ze strony Banku Rozwoju Rady Europy umowę podpisze Gubernator Banku Rolf Wenzel.

Podpisanie Umów Stypendialnych Z Przyszłymi Lekarzami (16)

Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA 23 PAŹDZIERNIKA

Trzydziestu jeden studentów medycyny, którzy zdecydowali się związać swoją przyszłość zawodową z placówkami służby zdrowia podlegającymi samorządowi województwa świętokrzyskiego, otrzymało na okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. stypendia w wysokości 2 tys. zł miesięcznie. Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim pierwsze umowy z przyszłymi lekarzami podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i Marek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Wyświetlane od 190 - 200 z 7174