Aktualności Biura Prasowego

Rozmowy w sprawie trasy kolejowej

O możliwości udziału Województwa Świętokrzyskiego w kosztach współfinansowania opracowania „Studium wykonalności” dla modernizacji trasy kolejowej nr 25 Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Zdzisław Wrzałka oraz członek Zarządu Województwa Marek Kwitek rozmawiali ze Sławomirem Burczaniakiem oraz Włodzimierzem Żmudą, naczelnymi dyrektorami oddziałów regionalnych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie i Lublinie.
Wyświetlane od 7020 - 7030 z 7174