Aktualności Sejmiku

Politechnika Świętokrzyska z kolejną nowoczesną bazą dla studentów

Politechnika Świętokrzyska z kolejną nowoczesną bazą dla studentów

Stanowisko do badań stateczności oraz kierowalności, plac do prób zderzeniowych, stanowisko do badania hamowania, wybiegu oraz kierowalności podczas jazdy po prostej to kolejne elementy bazy badawczo-naukowej, jakie powstały w ramach projektu realizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską. Podczas uroczystego otwarcia zaplecza badawczo-naukowego wspierającego kształcenia na kierunku transport kieleckiej uczelni obecny był Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego i wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W Świętokrzyskiem powstał Klaster Edukacji Zawodowej

W Świętokrzyskiem powstał Klaster Edukacji Zawodowej

Kilkudziesięciu sygnatariuszy podpisało w poniedziałek, 27 kwietnia w Kielcach porozumienie w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej. Podmiot służyć ma współpracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim oraz ściślejszego powiązania kształcenia zawodowego z potrzebami przedsiębiorców. Partnerem klastra jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, w którego imieniu dokument parafował Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. Podczas konferencji wiceminister gospodarki Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wręczył nagrody ministra gospodarki świętokrzyskim firmom, które w sposób szczególny zaangażowane są w rozwój edukacji zawodowej oraz umożliwiają młodzieży zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych.

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego z wiceministrem  administracji i cyfryzacji

Obrady Komisji Samorządu Terytorialnego z wiceministrem administracji i cyfryzacji

Podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która odbyła się w piątek, 24 kwietnia przedstawiono sprawozdania trzech projektów:  „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST”. Gościem specjalnym  posiedzenia był  Marek Wójcik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. W obradach uczestniczył również Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa.

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Obradowała Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Sprawozdanie z realizacji Programu Działalności Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach za 2014 rok, projekt planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia dnia zakończenia okresu zbioru wybranych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa świętokrzyskiego znalazły się w porządku obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W obradach uczestniczył Sławomir Neugebauer, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego.

Województwo świętokrzyskie czeka na turystów!

Województwo świętokrzyskie czeka na turystów!

Po raz dwunasty w Podzamczu spotkali się reprezentanci organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw turystycznych oraz samorządowcy, aby zainaugurować tegoroczny sezon turystyczny w województwie świętokrzyskim. – Turystyka w obecnych czasach to nie tylko rekreacja, ale także istotny element gospodarczego funkcjonowania naszego regionu, dlatego przykładamy do niej bardzo dużą wagę. Jako samorząd województwa staramy się jak najmocniej wspierać świętokrzyskie atrakcje, stawiając też na  potencjał tkwiący m.in. w turystyce prozdrowotnej i medycznej. Życzę wszystkim związanym z turystyką, aby to był bardzo dobry sezon, przynoszący radość i pożytek, z mnóstwem gości, którzy skorzystają z profesjonalnych usług i z ochotą powrócą za rok – mówił podczas otwarcia wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Grzegorz Gałuszka, Tadeusz Kowalczyk oraz Grzegorz Świercz, sekretarz województwa  Bernard Antos, starosta kielecki Michał Godowski oraz Robert Jaworski, burmistrz Miasta i Gminy Chęciny.

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju

Obradowała Komisja Strategii Rozwoju

Planowane inwestycje na drogach wojewódzkich, efekty promocji turystycznej regionu, a także stan przygotowań RPOWŚ na lata 2014-20 były m. in. tematami obrad Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. W posiedzeniu, które odbyło się w środę 22 kwietnia 2015 roku, uczestniczyli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Jan Maćkowiak, członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek, a obradom przewodniczył Grzegorz Gałuszka.

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Obradowała Komisja Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

Podczas posiedzenia, radni Komisji Zdrowia przyjęli sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań województwa Świętokrzyskiego za rok 2014 w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i zwalczania AIDS. W obradach uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek.

Dobre praktyki dla przedsiębiorcy

Dobre praktyki dla przedsiębiorcy

Właściciele i prezesi ponad 40 firm z terenu powiatu ostrowieckiego otrzymali wyróżnienia i podziękowania od wicepremiera Janusza Piechocińskiego za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości. Wręczali je w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim: wiceminister gospodarki, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński, burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz, wójt Bałtowa Andrzej Jabłoński, Bodzechowa – Jerzy Murzyn, Waśniowa – Krzysztof Gajewski.  

Złoża cennych wód termalnych i siarczkowych w powiecie kazimierskim

Złoża cennych wód termalnych i siarczkowych w powiecie kazimierskim

W Cudzynowicach został zakończony odwiert, w którym znajduje się źródło wód siarczkowych i termalnych. Wody mają właściwości lecznicze, stąd można je wykorzystywać w wodolecznictwie zdrojowym, kuracjach pitnych, inhalacjach, czy kąpielach leczniczych. W uroczystym oddaniu do użytku wodnych złóż, 21 kwietnia w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach wzięli udział: marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk, sekretarz Województwa Bernard Antos, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Grzegorz Orawiec i prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Łukasz Bilski.

Wyświetlane od 1160 - 1170 z 1400