Aktualności Sejmiku

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Zaktualizowana „Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020” przyjęta

Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej oraz kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju gospodarczego regionu, budowa kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki, zwiększenie roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu, koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich oraz ekologicznych aspektach rozwoju regionu – to sześć podstawowych celów strategicznych zawartych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Radni  podczas XXXIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii.

Radni pozytywnie o strategii

Radni pozytywnie o strategii

Radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020. Kolejnym krokiem do wdrożenia strategicznego dla rozwoju województwa dokumentu będzie głosowanie podczas sesji Sejmiku, która odbędzie się w najbliższy wtorek. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski oraz Piotr Żołądek.

Wyświetlane od 1860 - 1870 z 1873