Aktualności Zarządu

O problemach świętokrzyskich rolników na Komisji Rolnictwa

O problemach świętokrzyskich rolników na Komisji Rolnictwa

29 lipca podczas obrad Komisji Rolnictwa Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, radni przyjęli stanowisko w sprawie katastrofalnej sytuacji na rynku skupu owoców miękkich. Udzielili również poparcia dla stanowiska Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich dotyczącego złej sytuacji w tej branży. W obradach Komisji uczestniczył członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e-usługach

Świętokrzyskie w geoprzestrzeni i e-usługach

Przedstawiciele samorządów województwa świętokrzyskiego podpisali porozumienia o współdziałaniu w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej pn. „System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. W konferencji, która odbyła się w środę, 29 lipca w Filharmonii Świętokrzyskiej, uczestniczył  marszałek województwa Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Agata Binkowska oraz Arkadiusz Bąk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

O rynku pracy i pomocy pielęgniarkom na sesji Sejmiku

O rynku pracy i pomocy pielęgniarkom na sesji Sejmiku

Podczas odbywającej się w poniedziałek, 27 lipca w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu XIII sesji, radni przyjęli uchwałę w sprawie sytuacji na rynku pracy województwa świętokrzyskiego oraz wyrazili poparcie dla działań Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w zakresie zabezpieczenia społeczeństwa polskiego w prawo do świadczeń służby zdrowia realizowanych przez pielęgniarki i położne.

Wyświetlane od 4350 - 4360 z 5461