Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Oddział „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” działa w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO.

W ramach Departamentu funkcjonują trzy Punkty informacyjne: jeden dedykowany programowi regionalnemu (w Skarżysku-Kamiennej) oraz dwa (w Kielcach i Sandomierzu) należące do ogólnopolskiej sieci punktów (PIFE), koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
  al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua)
  tel. 41 340-30-25, 41 343-22-95, 41 301-01-18
  bezpłatna infolinia: 800-800-440
  e-mail: GPI@sejmik.kielce.pl
 • godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
 • obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki.
 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
  ul. A. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego)
  tel. 15 600-12-36, 15 600-12-37
  e-mail: PIFEsandomierz@sejmik.kielce.pl
 • godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek-piątek 7.30 – 15.30
 • obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki.

 Usługi świadczone przez Punkty PIFE:

 • informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich,
 • informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie,
 • informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt,
 • informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji na temat możliwości udziału w realizowanych projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
 • ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych programów i działań.
 1. Punkt Informacyjny RPO w Skarżysku-Kamiennej
  al. Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama)
  tel. 41 222-12-54, 41 222-12-55
  e-mail: PIFEskarzysko@sejmik.kielce.pl
 •  godziny otwarcia PI RPO: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00
 • Punkt świadczy usługi dotyczące programu regionalnego 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027
 • Usługi są świadczone w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach

Wszystkie usługi są bezpłatne i obejmują: konsultacje osobiste w siedzibach Punktów oraz podczas dyżurów w gminach, konsultacje telefoniczne i e-mailowe, spotkania informacyjne oraz szkolenia, w uzasadnionych przypadkach również konsultacje indywidualne u klienta.

Aktualne wydarzenia i informacje na stronie www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładki „Punkty Informacyjne”).