Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Oddział „Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” działa w strukturze Departamentu Kontroli i Certyfikacji.

W ramach Departamentu funkcjonują trzy Punkty informacyjne: jeden dedykowany programowi regionalnemu (w Skarżysku-Kamiennej) oraz dwa (w Kielcach i Sandomierzu) należące do ogólnopolskiej sieci punktów (PIFE), koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu finansowanego z programu  Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
  IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku Aqua)
  bezpłatna infolinia: 800-800-440

tel. 41 395-15-20, 41 395-15-21
e-mail:  pife.kielce@sejmik.kielce.pl

godziny otwarcia GPI Kielce: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek-piątek 7.30 – 15.30

obsługuje powiaty:  kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki.

 1. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
  A. Mickiewicza 34 pok. 15 (parter budynku Starostwa Powiatowego)
  tel. 15 600-12-36, 15 600-12-37
  e-mail: pife.sandomierz@sejmik.kielce.pl

godziny otwarcia LPI Sandomierz: poniedziałek -piątek 7.30 – 15.30

obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki.

Usługi świadczone przez Punkty PIFE:

 • informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich,
 • informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie,
 • informowanie, jak realizować i rozliczyć projekt,
 • informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji na temat możliwości udziału w realizowanych projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
 • ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych programów i działań.
 1. Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej
  Piłsudskiego 36, 26-110 Skarżysko-Kamienna (I piętro galerii Panorama)
  tel. 41 395-19-93 do 95

e-mail:  fes.skarzysko@sejmik.kielce.pl

godziny otwarcia PI FEŚ: poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00

Punkt świadczy usługi dotyczące programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027

 

Usługi są świadczone w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach

Wszystkie usługi są bezpłatne i obejmują: konsultacje osobiste w siedzibach Punktów oraz podczas dyżurów w gminach, konsultacje telefoniczne i e-mailowe, spotkania informacyjne oraz szkolenia, w uzasadnionych przypadkach również konsultacje indywidualne u klienta.

Aktualne wydarzenia i informacje na stronie www.funduszeueswietokrzyskie.pl  lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl (zakładki „Punkty Informacyjne”).