Oddział ds. Organizacyjnych

IR-IV – Oddział ds. Organizacyjnych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel. 41 395-13-61

Do zadań Oddziału ds. Organizacyjnych w szczególności należą :

 1. obsługa Departamentu, w zakresie:
  1. przyjmowania i rejestrowania korespondencji, w tym w EZD,
  2. przekazywania, w tym w EZD zadekretowanej korespondencji merytorycznej pracownikom celem załatwienia,
  3. przekazywania, w tym w EZD do Kancelarii Urzędu korespondencji przygotowanej do wysyłki,
  4. przyjmowania zgłaszających się interesantów i kierowanie ich w zależności od potrzeb do: Dyrektora lub jego Zastępców, Kierownika oddziału lub pracowników merytorycznych,
  5. współpracy z właściwą komórką organizacyjną Urzędu w obszarze prawidłowego rozliczania czasu pracy pracowników Departamentu w oparciu o system elektronicznej rejestracji czasu pracy (RCP),

2. prowadzenie obsługi organizacyjnej Departamentu, w tym:

  1. współpraca w zakresie przygotowywania upoważnień z właściwą, w tym zakresie komórką organizacyjną Urzędu oraz prowadzenie ich rejestru w ramach departamentu,
  2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Województwa, w zakresie zadań oddziału,
  3. przygotowywanie i organizacja spotkań, narad w departamencie,
  4. koordynacja działań na rzecz przygotowywania materiałów na posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz posiedzenia Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
  5. koordynacja spraw związanych z wpływającymi do Departamentu interpelacjami radnych Województwa Świętokrzyskiego oraz wnioskami o udostępnienie informacji publicznej,
  6. zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały biurowe,

3. przygotowywanie pism i wniosków w zakresie spraw osobowych dotyczących pracowników departamentu oraz spraw związanych ze służbą przygotowawczą,

4. koordynacja spraw związanych ze stażami i praktykami odbywającymi się w departamencie,

5. prowadzenie, w ramach departamentu, spraw związanych z naborami na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze,

6. prowadzenie spraw związanych z registraturą bieżącej dokumentacji departamentu,

7. koordynacja działań związanych z przekazywaniem przez departament dokumentacji spraw ostatecznie zakończonych do Archiwum Zakładowego.