Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony Danych i Przeciwdziałania Konfliktom Interesów

Angelika Śpiewak – Inspektor Ochrony Danych

tel.  727 490 484 ; (41) 395 15 18

poczta e-mail: iod@sejmik.kielce.pl

angelika.spiewak@sejmik.kielce.pl

Klaudia Eberle-Mazurkiewicz – Zastępca Inspektora Ochrony Danych

tel.  727 490 484 ; (41) 395 11 06

poczta e-mail: iod@sejmik.kielce.pl

klaudia.eberle-mazurkiewicz@sejmik.kielce.pl

Iwona Jeziorska – Główny specjalista /Zastępca Inspektora Ochrony Danych

tel.: 727 490 484 ; (41) 395 19 54

poczta e-mail: iod@sejmik.kielce.pl

iwona.jeziorska@sejmik.kielce.pl

Iwona Ozga

tel.: (41) 395 15 48,

poczta e-mail: Iwona.Ozga@sejmik.kielce.pl

Wiktoria Cedro

poczta e-mail: wiktoria.cedro@sejmik.kielce.pl

tel.  (41) 395 10 73

Siedziba przy al. IX Wieków Kielc 3, budynek C2 (główna siedziba urzędu)

Szczegółowy zakres działania

Informacje szczegółowe o zakresie działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Ochrony Danych i Przeciwdziałania Konfliktom Interesów można znaleźć w Regulaminie Organizacyjnym