Program Grantowy dla Młodzieży "Mania Działania"

2

Program Grantowy dla Młodzieży „Mania Działania” aktywizuje młodzież z województwa świętokrzyskiego i zachęca do działania na rzecz najbliższego otoczenia.
W gminach uczestniczących w programie młodzi ludzie tworzą nieformalne grupy, opracowują pomysł na swój mini-projekt i otrzymują grant do 1.000zł na jego realizację.

Jednak nie pieniądze są najważniejsze! Dzięki Programowi uczestnicy podnoszą swoje umiejętności (udział szkoleniach i wydarzeniach, współpraca z opiekunem) oraz nawiązują relacje z innymi aktywnymi młodymi ludźmi w regionie. „Mania Działania” rozwija, dodaje energii, jest nauką i zabawą!
W roku 2018 Program realizowany jest w 13 gminach województwa świętokrzyskiego. Łącznie bezpośrednio uczestniczy w nim 132 młode osoby, które działają w ramach 33 zgłoszonych przez siebie projektów lokalnych.

Operatorem Regionalnym Programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Program realizowany jest przy wsparciu Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Program współfinansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego oraz uczestniczących gmin.

Patronat honorowy nad Programem “Liderzy dla młodzieży” objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Zapraszamy na stronę: maniadzialania.info