Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Rzecznik Mlodziezy1

Funkcja Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego została utworzona 6 marca 2014r. z inicjatywy ówczesnego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa. Na stanowisko Rzecznika Młodzieży została powołana Pani Barbara Zamożniewicz, która pełni tę funkcję do dziś.

CO ROBI RZECZNIK MŁODZIEŻY?:
•     Pośredniczy pomiędzy środowiskiem młodzieży (organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą, grupami nieformalnymi, radami młodzieży) a Urzędem Marszałkowskim. Ułatwia kontakty między urzędem a młodzieżą;
•      Promuje pozytywne przykłady aktywności młodzieży w regionie oraz przykłady pozytywnej pracy różnych instytucji na rzecz młodzieży. Zbiera informacje i upowszechnia dobre praktyki w tym obszarze. Działa na rzecz budowy pozytywnego wizerunku młodzieży w regionie a z drugiej strony- wizerunku regionu jako przyjaznego dla młodzieży;
•      Wspiera środowiska młodzieżowe merytorycznie przekazując informacje o ciekawych szkoleniach, warsztatach, konkursach grantowych;
•      Animuje współpracę oraz sieciowanie organizacji i grup młodzieżowych w regionie;
•      Inicjuje i wspiera systemowe rozwiązania na poziomie regionu służące zwiększeniu aktywności społecznej młodzieży (jak m.in. Świętokrzyski Program  Rozwoju Liderów “Liderzy dla młodzieży”, Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – o wszystkich działaniach można przeczytać tutaj: Świętokrzyskie Dla Młodych

KONTAKT:
Barbara Zamożniewicz
e-mail:rzecznik.mlodziezy@gmail.com
tel.: 603 622 630

Rzecznik Mlodziezy Fb1

Rzecznik Mlodziezy Logo1