Strategia "Świętokrzyskie dla Młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży na lata 2017-2020"

Ponad dwa lata pracy wielu osób pod opieką Rzecznika Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zaowocowało publikacją „Świętokrzyskie dla młodych. Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży województwa świętokrzyskiego na lata 2017 – 2020”. To próba usystematyzowania działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz zwiększenia społecznego zaangażowania młodzieży w naszym regionie. Tym samym Świętokrzyskie wysuwa się na czołowe miejsce w Polsce w obszarze rozwoju regionalnej polityki młodzieżowej.

2