Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów "Liderzy dla młodzieży"

2

Nasz region potrzebuje energii i zaangażowania młodych ludzi. Młodzi potrzebują zaś mądrych i skutecznych liderów, którzy będą potrafili stworzyć im przestrzeń do działania oraz dadzą im dobry przykład własnej aktywności. Dlatego stworzyliśmy Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla młodzieży”. Program realizowany jest od 2017r. Program merytorycznie wspiera społeczna Rada Programowa.

Świętokrzyski Program Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów przy wsparciu Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Program finansowany jest ze środków Województwa Świętokrzyskiego.

Patronat honorowy nad Programem “Liderzy dla młodzieży” objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Zapraszamy na stronę: www.liderzydlamlodziezy.pl