Z regionu

Rozpoczyna Się Spotkanie Z Uczniami W Szeregu Stoj Policjant, Maskotka Policji, Burmistrz Daleszyc, Wicemarszałek Renata Janik, Magdalena Fogiel Litwinek

By bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu

Trwają spotkania uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego z funkcjonariuszami świętokrzyskiej policji, którzy uczą dzieci i młodzież, jak bezpiecznie korzystać z dróg. Konkursom i pogadankom w szkołach w Daleszycach i Borkowie przysłuchiwała się dziś (czwartek, 25 stycznia) wicemarszałek województwa Renata Janik oraz Magdalena Fogiel-Litwinek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach.

wójt Zagnańska, wicemarszałek Renata Janik, Elżbieta Korus, Arkadiusz Slipikowski, Katarzyna Kubicka

Systemowe wsparcie dla świętokrzyskich seniorów

Wicemarszałek województwa Renata Janik, a także dyrektor ROPS Elżbieta Korus i Katarzyna Kubicka dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego uczestniczyły w spotkaniu, poświęconym pracy nad projektem partnerskim pn.: „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów”, przygotowywanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach. Jego celem jest wsparcie samorządów lokalnych w działaniach skierowanych do seniorów, którzy wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Będzie on realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego +. Podczas spotkania w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach przedstawiciele samorządu Kielc i 19 gmin z terenu powiatu kieleckiego podpisali ostateczną deklarację udziału w projekcie. 

Wyświetlane od 180 - 190 z 2285