Co z budynkami teatru?

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przygotował projekt, który zakłada samodzielne negocjacje dyrektora Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach z właścicielami lub spadkobiercami 40-u procent powierzchni budynków teatru.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przygotował projekt, który zakłada samodzielne negocjacje dyrektora Teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach z właścicielami lub spadkobiercami 40-u procent powierzchni budynków teatru. Jak powiedział członek Zarządu Województwa Marek Kwitek dziś problemem jest m.in.: ustalenie wszystkich spadkobierców i wielkości ich udziałów. Gdyby Sejmik województwa zdecydował się na takie rozwiązanie, wówczas negocjacje prowadził będzie dyrektor Teatru Piotr Szczerski.
Nierozwiązana kwestia praw do własności budynku przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach blokuje ważne dla teatru inwestycje np.: możliwość ubiegania się o środki unijne na modernizację sceny i wszelkich pomieszczeń.
Wcześniej Zarząd zwrócił się do wojewody świętokrzyskiego o przeprowadzenie tak zwanej nacjonalizacji budynku teatru, czyli wykupienia udziałów. Wojewoda odrzucił ten projekt.

Źródło: www.radio.kielce.com.pl