Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego W Kielcach

COVID-19. Przed Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach stanie podnoszący bezpieczeństwo system modułowy

Zewnętrzy system kontenerowy dla pacjentów z koronawirusem stanie przed Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym lecznicy na kieleckim Czarnowie. A wszystko to dzięki dodatkowemu wsparciu z funduszy unijnych.

Kolejne środki unijne przeznaczone dla placówek służby zdrowia na walkę z COVID-19 zostały przekazane dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

– Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu wartości projektu „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” o kwotę 663 tys. zł na działania inwestycyjne związane z zapobieganiem COVID-19 – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Szpitale to pierwsza linia frontu niezwykle trudnej i wyczerpującej walki z epidemią koronawirusa, dlatego tak ważne jest wprowadzanie rozwiązań, które służyć będą zwiększeniu bezpieczeństwa epidemicznego i ograniczeniu szerzenia się wirusa.

Dzięki dodatkowym środkom przed budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na kieleckim Czarnowie stanie zewnętrzny modułowy system wraz z wyposażeniem, umożliwiający stosowanie procedury medycznej triage, która polega na segregowaniu pacjentów i odizolowaniu tych, u których zachodzi podejrzenie COVID-19. Rozwiązanie modułowe ma spore zalety – jest mobilne, tanie i szybkie w instalacji.

– Celem tego systemu będzie dążenie do zwiększenia liczby miejsc w obrębie oddziału ratunkowego dla pacjentów, którzy trafiają do nas z potwierdzeniem lub podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Wymagają oni izolacji do czasu, aż przejdą niezbędną diagnostykę i zespół zdecyduje, gdzie następnie trafi dany pacjent – tłumaczy Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Lecznica planuje również instalację na parterze budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii osłon poliwęglowych zewnętrznej drogi komunikacyjnej do izolatek, dzięki czemu pacjentów zarażonych koronawirusem będzie można odizolować od innych chorych i zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.

Warto podkreślić, że kwota funduszy unijnych przeznaczonych dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia na walkę z COVID-19 wynosi już 46,6 mln zł. Pieniądze te zostały wygospodarowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Przeznaczono je na zakup przez  szpitale wojewódzkie i powiatowe specjalistycznego sprzętu, środków ochrony oraz niezbędne prace budowlane. Dzięki unijnemu wsparciu powstały również trzy laboratoria diagnostyczne do badania COVID-19 – w szpitalu wojewódzkim w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Onkologii oraz w lecznicy w Czerwonej Górze.