Czy powstanie ośrodek odwykowy?

– to temat wczorajszego spotkania przedstawicieli magistratu, Urzędu Marszałkowskiego i specjalistów od uzależnień Spotkanie poświęcone możliwości utworzenia w Kielcach stacjonarnego ośrodka leczenia odwykowego odbyło się wczoraj w Urzędzie Miasta Kielce. Brali w nim udział m.in. przedstawiciele magistratu, Urzędu Marszałkowskiego oraz specjaliści zajmujący się leczeniem uzależnień.