Dbanie o środowisko to przyszłość – wizyta w elektrowni w Połańcu

Dbanie o środowisko to przyszłość – wizyta w elektrowni w Połańcu

– Bardzo dziękuję za tę owocną współpracę między elektrownią a urzędem. Widać, że dbałość o środowisko jest Państwa priorytetem – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca na spotkaniu z Zarządem i pracownikami Spółki Enea Elektrownia Połaniec. Podczas wyjazdu 19 czerwca do jednej z czystszych elektrowni węglowych w Polsce i czwartej co do wielkości w kraju dyskutowano o tym jak jeszcze lepiej i skuteczniej chronić środowisko.

– Celem tej wizyty jest podniesienie naszej wiedzy i skonfrontowanie jej z technologią w terenie. Praca urzędnika to nie tylko administrowanie zza biurka. Chcemy zobaczyć jak działają, zakłady, instalacje. A Państwa zakład należy do największych w naszym województwie – mówiła Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas wyjazdu służbowego do elektrowni w Połańcu pracownicy urzędu oraz pracownicy elektrowni wymienili się wiedzą, opiniami i doświadczeniem. Przedstawiono także dobre praktyki w zakresie wprowadzenia gazów, pyłów do powietrza.

– Nasza elektrownia jest jedną z najczystszych elektrowni węglowych w Polsce i najbardziej zmodernizowanych. Jest to perełka na mapie kraju. To wszystko dzięki wysiłkom pracowników, dużym nakładom finansowym oraz zachowaniu odpowiedniego reżimu ekologicznego. Coraz więcej energii, którą wytwarzamy pochodzi z odnawialnych źródeł, a węgiel jest wypierany. Dlatego na rynku zostaną te elektrownie, które będą potrafiły produkować, czysto, ekonomicznie i akceptowalnie społecznie – mówił Lech Żak, prezes Zarządu Enea Elektrownia Połaniec. – Dzisiejsze spotkanie jest dla nas bardzo cenne. Zależy nam, aby Państwo spojrzeli z innej strony na naszą działalność i abyśmy się wspólnie zastanowili co możemy zrobić dla ochrony środowiska – dodał prezes.

Pracownicy urzędu zwiedzili wiele stref na terenie elektrowni. Zobaczyli między innymi „Zielony Blok- największą na świecie jednostkę energetyczną opalaną w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro. Poznali rozwiązanie techniczne i technologiczne z zakresu ochrony środowiska stosowane w zakładzie.

– Cieszymy się bardzo, że możemy poznać Państwa prace od podstaw i zobaczyć co jeszcze można zrobić żeby chronić środowisko. A czyste środowisko, to przejrzyste powietrze i woda, zdrowa i urodzajna gleba – mówił Marek Jońca.

Enea Elektrownia Połaniec jest czwartą co do wielkości elektrownią w Polsce. To największy wytwórca energii elektrycznej w południowo-wschodniej Polsce (6 procent krajowej produkcji energii). Zasila 5 milionów gospodarstw domowych. Dzięki wielu modernizacjom prowadzonym od 1995 roku jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Wybudowano nowy komin, instalacje odsiarczania spalin i stację demineralizacji wody, wprowadzono komputerowy system sterowania z nastawnią centralną, najlepsze systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe oraz podniesiono sprawność bloków i wydłużono żywotność elektrowni o kolejne 20 lat, jednocześnie obniżając emisje do atmosfery. Powstał także nowoczesny system biomasy z uruchomionym w 2012 roku „Zielonym Blokiem”.

– Elektrownia w Połańcu ma potencjalne możliwości zmniejszenia emisji CO2 poniżej 550 mg/kWh. Procesy oczyszczania powietrza w energetyce są na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego, że odpylamy spaliny, to również je odsiarczamy i wyłapujemy tlenki azotu oraz dokonujemy pomiarów zawartości rtęci w spalinach. Systematycznie wprowadzane są tu liczne rozwiązania, które ograniczają zużycie węgla i stawiają na produkcję niskoemisyjną. Troska o środowisko to nieodłączny element działalności elektrowni– mówił Andrzej Wicik, członek Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem.

Efektem wizyty w elektrowni było ugruntowanie wiedzy, która będzie wykorzystywana w bieżącej pracy urzędu np. przy wydawaniu decyzji administracyjnych, lub przy planowaniu gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim.

– Pracujemy nad kolejnym zadaniem. Chcemy pozyskać popiół z biomasy oraz osady ściekowe, które są wytwarzane na terenie całego województwa i stworzyć jakiś materiał, być może nawóz, który będzie ponownie wykorzystany. W lipcu planujemy podpisać porozumienie z: Eneą Elektrownią Połaniec, Polską Akademią Nauk w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu w Kielcach – dodała dyrektor Wioletta Czarnecka.