Delegacja Świętokrzyskiego z wizytą w Obwodzie Winnickim

Delegacja Świętokrzyskiego z wizytą w Obwodzie Winnickim

Marszałek Andrzej Bętkowski, Sekretarz Województwa Mariusz Bodo oraz Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Semiku Województwa Świętokrzyskiego  Grzegorz Banaś w dniach 17-18 maja przebywać będą w obwodzie winnickim na Ukrainie.

Delegacja uczestniczyć będzie w obchodach Dnia Europy w Winnicy, a także spotka się z władzami regionu, Konsulem Generalnym RP w Winnicy i winnicką Polonią. W programie przewidziana została również wizyta w fabryce Barlinek Invest.
Wizyta odbywa się w ramach wieloletniej współpracy partnerskiej województwa świętokrzyskiego i obwodu winnickiego na Ukrainie.

Umowa o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a obwodem winnickim została podpisana 23 września 1999 roku. Zakres współpracy dotyczy m.in.: transferu technologii między przedsiębiorstwami i instytucjami związanymi lub działającymi w tym zakresie, wspieraniu programów wymiany kulturalnej, wzajemnemu tworzeniu kontaktów pomiędzy instytucjami naukowymi, kulturalnymi i oświatowymi, wspieraniu programów współpracy medycznej, wymiany informacji i doświadczeń oraz technologii w dziedzinie ochrony środowiska.

Związki między województwem świętokrzyski (wówczas kieleckim) a obwodem winnickim datuje się jednak na rok 1958, kiedy to podpisany został przez ówczesne władze obu regionów list intencyjny o współpracy (8.10.1958r.).

Lokalizacja