Plakat

Do Hymnu – konkurs dla szkół

Dziewięć szkół z województwa świętokrzyskiego bierze udział w drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”. Jest to wydarzenie organizowane przez Narodowe Centrum Kultury z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Do konkursu przystąpiło 300 szkół z całej Polski, to w sumie kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Uczniowie śpiewają Mazurka Dąbrowskiego i dwie inne wybrane pieśni hymniczne. W tym roku, z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej lista pieśni została poszerzona o “Odę do radości”. Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu utworów jednogłosowo, „a cappella” przez co najmniej połowę wszystkich uczniów szkoły. Wykonie ocenia jury składające się z profesjonalnych muzyków. Szkolne przesłuchania potrwają do 31 maja. Do etapu centralnego zakwalifikują się te szkoły, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 11 czerwca. Zwycięski placówki otrzymają nagrody pieniężne.
Celem konkursu jest kształtowanie wspólnoty w kontekście historycznym, doskonalenie umiejętności poprawnego śpiewania polskiego Hymnu Narodowego oraz rodzimych pieśni hymnicznych, edukacja muzyczna poprzez zwiększenie zainteresowania śpiewem i rozwój umiejętności muzycznych, rozwój kompetencji społecznych poprzez wdrażanie do współpracy w grupie, zrzeszanie społeczności szkolnej i integrowanie środowiska wewnątrzszkolnego.

Z województwa świętokrzyskiego do konkursu zgłosiły się szkoły w Zaborowicach, Baryczy, Łopusznie, Małogoszczy,  Bolminie, Rykoszynie, Dębskiej Woli,  Strzegomiu i Ratajach Słupskich.

Received 2217294338325111
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łopusznie

1 kwietnia, 342 uczniów z klas IV –VIII szkoły podstawowej zaśpiewało a` capella 3 hymny: „Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Odę do radości” oraz ,,Rotę” pod kierunkiem nauczyciela muzyki Jarosława Gołucha. Staranność wykonania i piękna dekoracja sprawiły, że występ uczniów zrobił duże wrażenie na komisji konkursowej. Wszyscy uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy. Teraz szkoła z niecierpliwością oczekuje na werdykt Jury. Opinia Jury daje nam nadzieje na wysokie miejsce w końcowym werdykcie – podkreśla Krzysztof Kumański, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

Received 262437539
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopusznie Krzysztof Kumański