Do modernizacji dwie drogi w gminie Końskie

Do modernizacji dwie drogi w gminie Końskie

Odcinki dwóch dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie zostaną zmodernizowane dzięki porozumieniu podpisanemu między marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Janem Maćkowiakiem a burmistrzem Końskich Michałem Cichockim. Gmina będzie partycypować w kosztach przebudowy i – zgodnie z umową – na każdy modernizowany odcinek przekaże po 1 milionie złotych z własnego budżetu.

Modernizacja, która ma służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu i komfortu jazdy, dotyczy dwóch dróg wojewódzkich na terenie gminy Końskie: drogi nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie oraz drogi nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński. Pierwsza inwestycja zostanie zakończona do końca tego roku (jest już gotowa dokumentacja), druga – w 2015 roku. Obie inwestycje konecki samorząd zdecydował się wesprzeć kwotą po 1 milionie złotych.


– Dzisiejsza umowa to dalszy ciąg bardzo dobrej współpracy obu naszych samorządów, początkiem której była budowa obwodnicy Końskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728 – mówił podczas spotkania marszałek Adam Jarubas. Poczucie współodpowiedzialności za drogi w regionie i w konsekwencji partycypacja finansowa innych samorządów pozwalają skuteczniej i szybciej modernizować drogi wojewódzkie. W regionie mamy ponad tysiąc kilometrów tras wojewódzkich. By utrzymać je w dobrym standardzie, powinniśmy każdego roku wymieniać nawierzchnię na stu kilometrach tych tras. To prawdziwe wyzwanie, przede wszystkim finansowe. We współdziałaniu z innymi samorządami, jak pokazuje przykład gminy Końskie, jest to łatwiejsze do osiągnięcia – podkreślał marszałek Jarubas.

– Przebudowa drogi nr 746 na odcinku Modliszewice – Końskie jest konieczna, bo droga jest niebezpieczna, w złym stanie technicznym, nie ma należytego odwodnienia. Jeśli chodzi o drugą drogę – nr 749 na odcinku Rogów – Młynek Nieświński – tam oprócz złego stanu nawierzchni dochodzi jeszcze problem poprawy bezpieczeństwa pieszych na odcinku około 1,5 kilometra. Obie inwestycje są odpowiedzią na apele i prośby mieszkańców – uzupełnił Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Zdaniem burmistrza Końskich Michała Cichockiego trzeba szukać porozumień, które skutkują decyzjami dobrymi dla mieszkańców: – O modernizację tych dróg zabiegali radni z poziomu gminy, powiatu i województwa, bo stan tych dróg był ogromnym problemem dla mieszkańców tych miejscowości. Ta dzisiejsza umowa pokazuje, że gdy jest wola współpracy i szuka się porozumienia, można rozwiązać wiele spraw – podkreślił burmistrz Cichocki, dodając, że o rozwiązanie tego problemu zabiegali radny gminy Końskie Marek Kozerawski, radny powiatu koneckiego Grzegorz Wąsik, a także radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Wiesław Stępień i Sławomir Marczewski.