konferencja

Województwo świętokrzyskie w dobrej kondycji

Dobry budżet województwa, prawidłowe wykorzystanie środków z Unii Europejskiej, ogromne inwestycje: drogowe i kolejowe, rozwój Uzdrowiska Busko-Zdrój, inwestowanie w uczelnie, szpitale i kulturę – tak w skrócie podsumował mijającą kadencję samorządu województwa świętokrzyskiego marszałek Adam Jarubas. – Mam świadomość, że w warunkach, jakie były zrobiliśmy maksymalnie dużo, aby region mógł wykorzystać szansę – powiedział marszałek. Przedstawiciele Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przedstawili dane dotyczące kondycji województwa w najważniejszych obszarach i zadeklarowali chęć współpracy ze swoimi następcami dla dalszego rozwoju regionu.


Jednym z najważniejszych zadań ustępującego Zarządu Województwa było przygotowanie projektu budżetu na 2019 rok. Adam Jarubas zwracał uwagę, że zadłużenie na poziomie 21 procent w relacji do dochodów pozwoli na finansowanie dużych projektów inwestycyjnych, tych już rozpoczętych i tych planowanych w przyszłym roku.
– Jesteśmy jednym z najmniej zadłużonych województw w Polsce. Projekt budżetu na 2019 i wieloletnia diagnoza to bardzo ważne dokumenty, które musieliśmy przygotować. Trzeba było zabezpieczyć środki na bieżące funkcjonowanie wszystkich jednostek podległych samorządowi oraz na realizowane i planowane inwestycje. To budżet ambitny, optymistyczny i równocześnie nastawiony na rozwój inwestycji o znaczeniu strategicznym – powiedziała Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa świętokrzyskiego.
Dochody województwa na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 719, 56 mln złotych, a wydatki budżetu – 795, 57 mln złotych. To oznacza, że deficyt w przyszłym roku wyniesie 76 mln złotych. Wydatki majątkowe w projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane w kwocie 438, 58 mln złotych, co stanowi ponad 55 procent ogółu wydatków.
– Środki unijne nie są zagrożone, co wielokrotnie podnoszone było w kampanii wyborczej – mówił Adam Jarubas. – W ubiegłym tygodniu w naszym regionie gościła delegacja Komisji Europejskiej, która potwierdziła, że wykonaliśmy z naddatkiem limity wydatków rocznych.
Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedziany między innymi za realizację unijnych projektów ocenił, że już 65 procent pieniędzy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zostało rozdysponowanych.
– W odpowiedzi na 234 konkursy ogłoszone w ramach RPO otrzymaliśmy 4,5 tysiąca wniosków. W tej chwili 1,5 tysiąca jest w trakcie realizacji, 240 znajduje się na listach rezerwowych – informował Marek Szczepanik. – Jeśli chodzi o harmonogram naboru wniosków na rok 2019, to przewidujemy tylko 4, a to świadczy o tym jak daleko zaawansowane jest wykorzystanie funduszy unijnych.
–  Osobiście jestem bardzo dumny z rozwoju Uzdrowiska Busko-Zdrój, gdzie realizowane są projekty za prawie 50 mln złotych. Jest to o tyle dla mnie ważne, że były różne scenariusze, w tym prywatyzacja, i okazało się, że zaproponowana przez samorząd komunalizacja była najlepszą drogą do szybkiego rozwoju. Podobnie jest w Solcu-Zdroju, a wkrótce w Kazimierzy Wielkiej – mówił marszałek Jarubas.
W latach 2014 – 2018 prawie 1,5 mld złotych samorząd województwa przeznaczył na transport i łączność – głównie na budowę dróg wojewódzkich i modernizację kolei.
– Efekt jest taki, że dziś drogi wojewódzkie w prawie całych ciągach zostały przebudowane. Powstało też wiele obwodnic miast i miasteczek, a wiele jest w realizacji. Symboliczny i bardzo ważny jest most na Wiśle w Połańcu i rozpoczynająca się budowa mostu w Nowym Korczynie. Wierzę, że ta inwestycja będzie istotnym elementem w strategii rozwoju także dla naszych następców.
W ciągu ostatnich 4 lat w ramach wymiany taboru kolejowego zakupionych zostało 8 nowych pociągów za około 120 mln złotych.
– Warto podkreślić, że tylko 3 procent ich wartości pokrył budżet województwa, pieniądze na zakup pociągów pochodziły z różnych, zewnętrznych funduszy – powiedział Jan Maćkowiak, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.
Samorząd przygotował do realizacji nowe projekty kolejowe – to linia nr 25 do Opoczna i połączenie z Kielc przez Końskie i Opoczno z najszybszą magistralą kolejową.
Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa mówiła o inwestycjach w obszarze kultury. To nie tylko infrastruktura, jak w przypadku Europejskiego Centrum Bajki, Mauzoleum w Michniowie, czy planowanych inwestycji w teatrze Żeromskiego i Wojewódzkim Domu Kultury.
– Na przykład ambitny repertuar w Filharmonii Świętokrzyskiej stawia tę placówkę na poziomie europejskim – mówiła Agata Binkowska.
Wśród zadań samorządu województwa, które przekładają się na jakość życia mieszkańców w naszym regionie są także inwestycje w szpitale – wojewódzki, onkologiczny i szpital w Czerwonej Górze. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusz pożyczkowy i poręczeniowy i walka z bezrobociem.
Marszałek Jarubas podkreślał, że szczególnie ważne było także stwarzanie możliwości rozwoju i wspieranie aktywności młodych ludzi.
– Mam świadomość, że w warunkach jakie były, zrobiliśmy maksymalnie dużo, żeby województwo mogło wykorzystać szansę. Życzę naszym następcom, żeby im udało się może nawet lepiej niż nam. Na pewno w dobrych spawach będziemy ich wspierać – powiedział Adam Jarubas.

Galeria zdjęć

Lokalizacja