Dobry samorządowiec? Uczciwy i pracowity społecznik

Dobry samorządowiec? Uczciwy i pracowity społecznik

Wywiad z Tadeuszem Kowalczykiem, przewodniczącym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

 

– Powoli dobiega końca obecna kadencja Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Pokusi się Pan o jej pierwsze podsumowanie?

– Mijająca kadencja była dla nas radnych Sejmiku okresem bardzo pracowitym. Przez niespełna cztery lata odbyło się 235 posiedzeń komisji, 43 kontrole w ramach komisji rewizyjnej, radni podjęli łącznie 755 uchwał na 42 sesjach Sejmiku. Jeśli doliczymy do tego pracę w radach społecznych oraz indywidualną aktywność każdego z radnych, wyłania nam się obraz dobrej i efektywnej kadencji. Naszym zainteresowaniem objęte są działania z różnych dziedzin, takich jak: ochrona zdrowia, edukacja, rolnictwo, turystyka, czy choćby nawet współpraca z zagranicą. Osobiście jestem dumny z inwestycji poczynionych w służbę zdrowia w naszym regionie. Uporządkowanie sytuacji szpitali czy budowa szpitalika dziecięcego jest przejawem troski samorządu o sprawy zdrowia, które dotyczą przecież każdego z nas. W zakresie edukacji należy wskazać na dobrą współpracę z kieleckim Uniwersytetem i Politechniką Świętokrzyską oraz inwestycje w infrastrukturę tych jednostek. Bliskie mi są również sprawy kultury, na którą samorząd tej kadencji także nie szczędził środków. Pragnę przypomnieć, iż to w ostatnich czterech latach udało się otworzyć nową Filharmonię Świętokrzyską oraz przejąć pod opiekę Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie. Do osiągnięć Samorządu należy zaliczyć również uchwalenie przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, udaną komunalizację Uzdrowiska Busko – Zdrój oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Nie można nie wspomnieć również o aktywności radnych Sejmiku oraz Zarządu w sprawach rolnictwa, które w naszym województwie odgrywa kluczową rolę. Nie sposób nie pamiętać wizyty na sesji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, podczas której radni i przedstawiciele środowisk rolniczych mieli okazję przekazać swoje wnioski i sugestie. Z inicjatywy radnych Sejmik podejmował także apele i stanowiska. Na pochwałę zasługuje również fakt, iż zaakceptowane zostały prośby samorządu województwa świętokrzyskiego odnośnie zmian w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, dające możliwość ubiegania się przez mniejsze gospodarstwa rolne o środki z nowej perspektywy finansowej. Jest to jasny dowód na skuteczność naszych organów oraz świadczy o tym, iż głos naszego regionu jest słyszalny. Przedstawiłem tylko niewielką cząstkę naszej pracy, nie sposób wymienić wszystkiego.

– Które wydarzenia z kalendarza prac Sejmiku w ostatnich latach uważa Pan Przewodniczący za najważniejsze?

– Tych wydarzeń jest bardzo wiele i ciężko wybrać jedno najważniejsze, gdyż do każdego z zadań Sejmik stara się podchodzić w sposób równie staranny i obiektywny. Jednakże można wskazać na kilka bardzo istotnych, takich jak na przykład: wspólna sesja z Radą Miasta Kielce w sprawie uczczenia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, czy sesja gospodarcza z przedstawicielami środowiska przedsiębiorców. Do ważnych wydarzeń można zaliczyć również obchody rocznicy współpracy z Obwodem Winnickim na Ukrainie. Pragnę nadmienić, iż mimo końca kadencji Sejmik w dalszym ciągu ma bardzo dużo obowiązków, bowiem już w maju odbędzie się wspólna sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Opatowskiego i Rady Gminy Iwaniska na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe oraz zaledwie dwa dni później w Sandomierzu Konwentowi Marszałków towarzyszyć będzie Konwent Przewodniczących Sejmików Województw RP. Będzie to szansa na zaprezentowanie naszej małej ojczyzny w należyty sposób.

– Za nami okrągła rocznica naszej obecności w Unii Europejskiej. Czy z perspektywy tych 10 lat możemy mówić o właściwym wykorzystaniu przez świętokrzyskie samorządy szansy, jaką dało nam członkostwo w unijnych strukturach?

– Nie ma chyba żadnych wątpliwości, iż nasze województwo zyskało na obecności w Unii Europejskiej. Jako mieszkańcy świetnie poradziliśmy sobie z wykorzystaniem środków z perspektywy na lata 2007 – 2013. Wystarczy odwiedzić gminy naszego województwa, żeby zobaczyć jak bardzo w tym czasie zmieniło się ich oblicze. Powstały setki kilometrów nowych dróg, wodociągi kanalizacje, hale sportowe, realizowany jest program internetu szerokopasmowego, wiele mikro i małych przedsiębiorstw skorzystało z dotacji, rozwijają się nasze szkoły wyższe, inwestujemy w kapitał ludzki. To wszystko jest efektem nie tylko dostępnych pieniędzy ale chęci samorządów i indywidualnych podmiotów do pozyskiwania tych środków, spełniania warunków i odpowiedniego wykorzystywania szans jakie daje nam Unia Europejska. Samorząd Województwa, jako dysponent funduszy unijnych, kierował się zasadą zrównoważonego rozwoju i dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, iż owoce tego są widoczne gołym okiem w każdej gminie naszego regionu.

– Jaki jest dla Pana wzór dobrego samorządowca? Jakie cechy powinien posiadać?

– Dla mnie dobry samorządowiec, to osoba oddana społeczności lokalnej, słuchająca głosu swoich wyborców, niepodatna na wpływy grup interesów. Jednym słowem dobry samorządowiec to dobry, uczciwy i pracowity społecznik.

– Przed nami Dzień Samorządu Terytorialnego. Czego można życzyć samorządowcom z okazji ich święta?

– Jako wieloletni samorządowiec pragnę złożyć wszystkim osobom pracującym w samorządzie sukcesów w pracy społecznej, satysfakcji z pełnionych obowiązków, zadowolenia wyborców z ich pracy no i oczywiście powodzenia w jesiennych wyborach samorządowych dla tych, którzy uczciwie i rzetelnie angażują się w pracę samorządu terytorialnego.