Dodatkowe fundusze z PFRON

 Zarząd Województwa zdecydował o przekazaniu prawie 482,5 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Sandomierskiej. Pieniądze są przeznaczone na remont i adaptację budynków tzw. starego szpitala w Sandomierzu.

 Zarząd Województwa zdecydował o przekazaniu prawie 482,5 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Caritas Diecezji Sandomierskiej. Pieniądze są przeznaczone na remont i adaptację budynków tzw. starego szpitala w Sandomierzu.

Te dodatkowe przyznane w tym roku fundusze z PFRON przeznaczone są na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wniosek Caritas Diecezji Sandomierskiej dotyczy adaptacji budynku znajdującego się w kompleksie tzw. starego szpitala, w którym działać ma sandomierski Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjny „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 mln 60 tys. zł.