Obrazy Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Doradzą jak przejść przez kryzys

13 kolejnych małych i średnich przedsiębiorstw z regionu świętokrzyskiego otrzymało vouchery na usługi doradcze, dzięki którym będą mogły bezpiecznie przejść przez kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa. Łącznie z tej formy pomocy w ramach działań covidowych skorzysta 203 przedsiębiorców.


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził listę firm, które otrzymają wsparcie w postaci usług doradczych w IV naborze w ramach unijnego projektu Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze.

– W związku ze skutkami epidemii COVID-19, które dotknęły sektor MŚP z regionu świętokrzyskiego, ogłosiliśmy kolejny nabór na realizację usług doradczych. Mają one pomóc firmom, których sytuacja finansowa, pomimo otwarcia gospodarki, nadal jest niestabilna – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W obecnym naborze wsparcie otrzyma 13 firm, w poprzednim pomoc w postaci voucherów powędrowała do 190 przedsiębiorców. Łączna kwota unijnego dofinansowania na usługi doradcze w obu naborach wyniosła 9 mln 378 tys. zł.

– Wszystkie umowy z trzeciego naboru zostały podpisane, a część już nawet rozliczona. Przedsiębiorcy chwalą taką formę wsparcia, którą mogą przeznaczyć m.in. na opracowanie naprawczych strategii marketingowych i nowych modeli biznesowych, pomoc we wdrożeniu zdalnego modelu pracy, czy doradztwo prawne – mówi Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Bez wątpienia zewnętrzne doradztwo może ograniczyć ryzyko biznesowe związane z pandemią. Świadczy o tym przykład jednej z firm, która skorzystała z voucherów na usługi doradcze.

– Po ogłoszeniu stanu epidemii firma odnotowała znaczący spadek obrotów, poważnie zmniejszyło się zainteresowanie zakupem owoców i warzyw, szczególnie na rynki zagraniczne. Doradztwo pomoże nam znaleźć najskuteczniejsze narzędzia służące adaptacji do nowej sytuacji. Jestem przekonany, że dzięki temu uda nam się złagodzić skutki zarówno obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej i docelowo umożliwi pozyskanie nowych krajowych kontrahentów – mówi Stanisław Chachuła, prezes zarządu firmy Refal w powiecie sandomierskim.

Vouchery jako formę wsparcia przedsiębiorców dotkniętych przez COVID-19 chwali Emilia Polańska, członek Zarządu Centrum Restrukturyzacji i Mediacji w Kielcach.

– Pandemia wymusiła na nas konieczność zmiany modelu sprzedaży, bowiem to co sprawdzało się wcześniej, przestało przynosić efekty w warunkach pandemii. Dzięki voucherom mogliśmy również wprowadzić w firmie formę pracy zdalnej – mówi Emilia Polańska.

Karol Głowa, właściciel kopalni kruszywa w Sokołowie Dolnym dodaje, że doradztwo w ramach unijnego projektu na vouchery dało jego firmie możliwość przygotowania strategii służącej utrzymaniu płynności finansowej.

– Pandemia zaskoczyła nas, jesteśmy w trakcie rozbudowy parku maszynowego i wprowadzania nowego produktu. Tymczasem wszystko wokół się zmieniło. Profesjonalne doradztwo pozwoli nam w tym trudnym czasie utrzymać płynność finansową – tłumaczy Karol Głowa.

Projekt Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie.