Inwestycje drogowe w gminie Morawica

Inwestycje drogowe w gminie Morawica

W Obicach i w Dębskiej Woli w gminie Morawica Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa uczestniczył w odbiorach dróg powiatowych.

W miejscowości Obice zakres prac objął  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, remont przepustu nad drogą, umocnienie poboczy kruszywem. Natomiast w miejscowości Dębska Wola w ramach przedsięwzięcia została wybudowana nowa droga w miejscowości Łukowa – Zbrza o długości 930 metrów oraz zmodernizowana nawierzchnia drogi w miejscowości Dębska Wola, na odcinku ponad 2,6  km. W Dębskiej Woli wybudowano również chodnik o długości 1, 3 km. Dla bezpieczeństwa oznaczono nowe przejścia dla pieszych oraz ustawiono bariery ochronne.  

Inwestycje zostały zrealizowane ze środków gminy Morawica, powiatu kieleckiego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Obice) i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Dębska Wola).