Ostatnie posiedzenie Konwentu w Świętokrzyskiem

Ostatnie posiedzenie Konwentu w Świętokrzyskiem

Marszałkowie polskich województw w piątek, 30 maja kontynuowali obrady podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP pod świętokrzyską prezydencją. Omawiane były zagadnienia dotyczące finansowania edukacji, kultury, turystyki i sportu w nowym okresie programowania. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przekazał marszałkowi województwa lubelskiego Krzysztofowi Hetmanowi symboliczną laskę marszałkowską. Prezydencję Konwentu na kolejne 6 miesięcy przejęło województwo lubelskie.

– Witam państwa w kolejnym dniu obrad w Sandomierzu, mam nadzieję, że dzisiejsze obrady upłyną nam w miłej, merytorycznej atmosferze, tak jak to było dotychczas – powitał gości Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas, który jednocześnie przedstawił porządek dzisiejszych obrad.

Piątkowe obrady (29 maja) będą poświęcone finansowaniu edukacji, kultury, turystyki i sportu w nowym okresie programowania 2014-2020.

– Nasze priorytety w nowej perspektywie finansowej wsparcia unijnego muszą się przenikać i uzupełniać. Zamierzamy wspierać szkolnictwo, natomiast wsparcie dla osób indywidualnych będzie realizowane tylko na poziomie regionalnym. Jest to ważna zmiana i warto o niej pamiętać. Musimy również silnie powiązać edukację z rynkiem pracy i zwiększać jej efektywność – powiedziała w swoim wystąpieniu Klaudia Wojciechowska, radca ministra w Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, życząc regionom powodzenia w negocjacjach nad programami regionalnymi.

O roli placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w kompleksowym wspomaganiu szkół i przedszkoli z perspektywy zapisów prawnych oraz doświadczeń projektów pilotażowych realizowanych w powiatach mówiła Marianna Hajdukiewicz z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. – Często nauczyciele nie potrzebują ekspertów, ale wymiany doświadczeń i chcemy im to zapewnić. Stale przyglądamy się realizacji zadań, jak wprowadzone przez nas programy doskonalenia szkół sprawdzają się w praktyce. Dzięki programom pilotażowym widzimy, że ważna będzie również rola dyrektorów tych placówek – powiedziała Marianna Hajdukiewicz.

– Dziś w edukacji krążą dwa magiczne słowa – jakość i efektywność. Na to obecnie bardzo mocno zwracamy uwagę. Jest to o tyle ważne zagadnienie, gdyż obecnie trwają prace nad modyfikacją systemu doskonalenia nauczycieli. Warto zadbać o to, aby wojewódzkie placówki miały w tym swoje ważne miejsce. Kompleksowe wspieranie szkół i placówek oświatowych charakteryzuje się kreatywnością i innowacyjnością, co powoduje, że efekty działań są bardzo skuteczne – mówił w wystąpieniu “Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek oświatowych w działaniach placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych z uwzględnieniem współpracy międzysektorowej na przykładzie województwa świętokrzyskiego” Jacek Wołowiec, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W bloku obrad poświęconym zagadnieniom dotyczącym finansowania edukacji, kultury, turystyki i sportu w nowym okresie programowania, o doświadczeniach i planach Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie wykorzystania funduszy europejskich na turystykę mówił Bartłomiej Walas, wiceprezes POT. – Polska Organizacja Turystyczna posiada określone, strategiczne atrakcje turystyczne dla każdego regionu. Prowadziliśmy wiele projektów inwestycyjnych, które pozwoliły stworzyć i wykreować nowe produkty, przy których głównym partnerem były regionalne organizacje turystyczne. Z każdym kolejnym rokiem zauważamy coraz większe zainteresowanie turystów zagranicznych – mówił Bartłomiej Walas.

O projektach realizowanych przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania funduszy UE mówiła Małgorzata Wilk – Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. – Przeprowadziliśmy wiele dużych projektów, m.in. Szlak Archeo-Geologiczny, jesteśmy w trakcie realizacji projektu Ścieżki Rowerowe w Polsce Wschodniej. Łącznie braliśmy udział w 40 imprezach targowych – 26 w kraju i 14 za granicą, stawiamy również mocno na promocję w telewizji. Pierwszą z nich jest Sabat czarownic. Impreza nawiązuje do dziedzictwa kulturowego naszego województwa. Każdą z edycji na żywo oglądało 2-3 mln osób. Jesteśmy w Sandomierzu, więc nie sposób nie wspomnieć o wielkim sukcesie tego miasta dzięki serialowi “Ojciec Mateusz” – mówiła Małgorzata Wilk-Grzywna, prezentując spoty promujące województwo świętokrzyskie.

Program „Shuttle Time”, polegający na wprowadzeniu badmintona do szkół zaprezentował Marek Krajewski, Prezes Polskiego Związku Badmintona – Jest to dyscyplina przystępna i może być sportem na całe życie. Przynosi wiele korzyści społecznych – mówił Marek Krajewski.

Na zakończenie obrad merytorycznych marszałkowie i członkowie zarządów województw przyjęli stanowisko dotyczące oznakowania szlaków rowerowych.

Po zakończeniu wystąpień marszałek Adam Jarubas podsumował okres świętokrzyskiej prezydencji w Konwencie Marszałków Województw RP. – Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy odwiedzali województwo świętokrzyskie, mam nadzieję, że podobało się tu Państwu. Dziękuję Kancelarii Zarządu Województwa, dyrektorom, którzy spotykali się przy różnego rodzaju forach. Wspólne spotkania dały nam możliwość wspólnej pracy i przekazywania naszych stanowisk rządowi. Cieszę się, że jego członkowie tak licznie brali udział w naszych posiedzeniach. Przyjęliśmy w ciągu ostatnich 6 miesięcy 21 wspólnych stanowisk, a trzeba podkreślić, że do tego niezbędna jest jednomyślność. Ten czas upłynął bardzo szybko i jestem bardzo zadowolony z przebiegu naszych spotkań. Cieszę się, że przekazujemy przewodnictwo w Konwencie  naszym sąsiadom, Województwu Lubelskiemu.

– Chciałem bardzo serdecznie pogratulować świętokrzyskiej prezydencji, bowiem w zgodnej opinii wszystkich marszałków i instytucji centralnych był to bardzo pożyteczny i dobrze zorganizowany czas – powiedział marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.