Duże pieniądze na edukację i sport!

Duże pieniądze na edukację i sport!

Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca podpisali umowy na dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej i edukacyjnej z dziesięcioma gminami oraz podmiotami z terenu powiatów opatowskiego i ostrowieckiego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Marszałek Andrzej Bętkowski  powitał obecnych podczas spotkania przyjaciół z Ukrainy. Życzył im, by we wschodniej części ich kraju zapanował pokój.  – Dzisiaj podpisujemy kolejne umowy na poprawę infrastruktury edukacyjnej i sportowej w ramach działania 7.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – poinformował podczas spotkania marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Dwie godziny temu byliśmy w Klimontowie, gdzie też podpisywaliśmy umowy. Razem będzie to 125 umów na łączną kwotę 165 mln zł. Dla gmin i społeczności lokalnych jest to istotne wsparcie.

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Marek Jońca jako były burmistrz Koprzywnicy mówił o tym, że dla niego ogromnym wyzwaniem jest rozwój obszarów wiejskich, które wymagają gruntownej przebudowy i dofinansowania. Takie są potrzeby społeczne, samorządy je realizują, znając to, co jest najważniejsze dla ludzi, otoczenia, dla danej społeczności. Dziś obszary wiejskie potrzebują gruntownej przebudowy, ale niezbędne jest do tego dofinansowanie. – By dorównać innym, potrzeba 2 mld zł w województwie świętokrzyskim na infrastrukturę techniczną, w tym 1 mld zł na gospodarkę wodno-ściekową – podkreślał. – Drogi dojazdowe również wymagają ogromnego dofinansowania.

Przybyły na podpisanie umów poseł Marek Kwitek wyraził zadowolenie, ze goście z Ukrainy mogą korzystać z polskich doświadczeń. – My też uczyliśmy się, wyjeżdżaliśmy na zachód Europy, by przenosić tamte doświadczenia na nasz grunt polski – powiedział.

Z powiatu opatowskiego podpisanych zostało sześć umów, w tym z gminy Baćkowice dwie, po jednej z Lipnika, Iwanisk, Ożarowa, Sadowia, z powiatu ostrowieckiego – cztery umowy, w tym z gminy Waśniów – dwie, po jednej z Bodzechowa i Ostrowca Świętokrzyskiego. Kwoty dofinansowania dla wszystkich podmiotów wynosiły po około 500 tys. zł, wartości projektów wahały się od 700 tys. zł do 5,1 mln zł.

Gospodarz spotkania, wójt Andrzej Grządziel podziękował za otrzymane pieniądze i obiecał w imieniu samorządowców, że będą dobrze wykorzystane, by służyć mieszkańcom. – Jako Polska gminna szerokim strumieniem możemy korzystać ze środków zewnętrznych, bez nich niewiele moglibyśmy zrobić – podkreślił.

Galeria zdjęć