Dwie nowe inwestycje drogowe w Świętokrzyskiem

Dwie nowe inwestycje drogowe w Świętokrzyskiem

Ważne odcinki dróg wojewódzkich 756 i 752 doczekają się przebudowy. Dziś podpisano umowy na przebudowy ich fragmentów od Sosnówki do Serwisu oraz w Świętej Katarzynie. Znacznie poprawi się bezpieczeństwo pieszych oraz komfort dojazdu turystów.

Podpisanie umów było możliwe dzięki podjętym na sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez radnych zmianom w budżecie województwa. Tuż po zakończeniu sesji, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damian Urbanowski, przedstawił szczegóły dotyczące inwestycji.

Pierwsza z nich obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku Sosnówka – Serwis. Zadanie to realizowane w ramach środków własnych Województwa Świętokrzyskiego oraz dotacji celowej w kwocie 150 000,00 zł udzielonej przez gminę Nowa Słupia.

– Wybudowany zostanie chodnik, wyremontowane zostaną zjazdy i zatoki autobusowe. Odnowiona zostanie również nawierzchnia. Koszt inwestycji wyniesie 2 256 842,31 – wyliczał dyrektor Urbanowski.

Wykonawcą robót będzie firma Drogomex Sp. z o. o. a planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada obecnego roku.

Ważna z punktu widzenia ruchu turystycznego będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 wchodzącej w skład „Małej Pętli Świętokrzyskiej”. Zostanie ona przeprowadzona w Świętej Katarzynie. Powstaną pasy ruchu dla rowerów, poszerzona zostanie jezdnia, wybudowane zostaną zatoki autobusowe i postojowa. Niezwykle istotna dla mieszkańców będzie budowa chodników i zjazdów do posesji na całym odcinku. Dzięki inwestycji zbudowane zostaną również kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 5 743 998,08 zł, a 85% środków będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zrealizuje ją Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a ma się ona zakończyć do 30 czerwca 2015 roku.

– Dziękuję Sejmikowi Województwa za wprowadzenie zmian w budżecie i możliwość realizacji tej inwestycji. To najważniejszy etap tej drogi, gdyż właśnie nią liczna grupa dzieci uczęszcza do szkoły w Rudkach – mówił Wiesław Gałka, Wójt Gminy Nowa Słupia.

Wagę inwestycji, na które zostały podpisane umowy, podkreślał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas – To dwie ważne inwestycje, które znacznie poprawią bezpieczeństwo i komfort nie tylko mieszkańców, ale też turystów, odwiedzających nasz region. Cieszy inwestycja na odcinku od Sosnówki do Serwisu, gdyż dzieci będą mogły bezpiecznie chodzić do szkoły. Święta Katarzyna natomiast to początek wielu szlaków turystycznych po naszym regionie, a dotychczas w sezonie letnim trudno było tam znaleźć choćby miejsce parkingowe. Teraz to się zmieni – mówił marszałek Adam Jarubas.