Dyskusja o pomniku

Dyskusja o pomniku

Posiedzenie Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych z okresu II wojny światowej – organu opiniodawczo-doradczego marszałka województwa świętokrzyskiego – odbyło się w poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Członkowie Porozumienia wypracowali propozycję stanowiska w sprawie pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe na Kadzielni w Kielcach.

 

Podczas poniedziałkowego posiedzenia uczczono pamięć zmarłego Henryka Małolepszego oraz przywitano dwóch nowych członków Porozumienia: Józefa Lużyńskiego i Bogdana Eubicha – reprezentujących Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Gośćmi spotkania byli Henryk Dłużewski, budowlaniec i projektant wielu pomników oraz Marian Kolus, kierownik Oddziału Informacji Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Głównym tematem spotkania było przyjęcie stanowiska Porozumienia w sprawie pomnika Bojowników o Wyzwolenie Społeczne i Narodowe na Kadzielni w Kielcach.

– Obecność tego pomnika budzi różne emocje i opinie w środowiskach kieleckich. Z tego względu chcieliśmy wyrazić nasze zdanie na ten temat. Wstępnie proponujemy, aby pomnik adaptować do naszych obecnych potrzeb, nie niszcząc go. Jest to jeden z trzech tego typu monumentów istniejących w naszym kraju, obok Westerplatte i Kołobrzegu. W związku z tym obiekt  ten należy tak przekształcić, aby łączył a nie dzielił – mówił Maciej Lis, przewodniczący Świętokrzyskiego Porozumienia Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Stanowisko ma dotyczyć także kwestii zmian architektonicznych oraz możliwości dotarcia pod pomnik dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Chodzi o poręcze, wygodne schody czy podjazd.

Członkowie Porozumienia jednogłośnie przyjęli kalendarz uroczystości państwowych związanych z obchodami rocznic, wydarzeń historycznych, walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz  pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego obchodzonych w 2018 roku na terenie województwa świętokrzyskiego.