Konferencja W Ramach Projektu Keep On

Dyskutują w Kielcach, jak efektywnie inwestować w zabytki

Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego przyczyni się do zwiększenia efektywności unijnych inwestycji w tym obszarze oraz zapewnienia większej trwałości ekonomicznej i samowystarczalności projektów – podkreślali uczestnicy konferencji odbywającej się w Kielcach w ramach projektu KEEP ON. W województwie świętokrzyskim goszczą przedstawiciele sześciu europejskich krajów, poznając nasze doświadczenia w tym obszarze.


Województwo świętokrzyskie jako jedyne w Polsce uczestniczy w międzynarodowym projekcie finansowanym z unijnego programu Interreg Europe pn. „KEEP ON – Skuteczna polityka regionu dla zapewnienia trwałości i zwiększonej efektywności projektów z sektora dziedzictwa kulturowego”.

W wizycie studyjnej w województwie świętokrzyskim uczestniczą goście z Hiszpanii, Grecji, Holandii, Portugalii, Włoch i Chorwacji.

– W międzynarodowym gronie partnerów projektu wymieniamy się doświadczeniami, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i jak je promować. Zagranicznym gościom prezentujemy nasze dobre praktyki w tym zakresie, ale również z zainteresowaniem wysłuchujemy ich doświadczeń. Myślę, że ta współpraca będzie bardzo owocna dla obu stron – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, podkreśla, że region świętokrzyski dysponuje ponadprzeciętnymi walorami w zakresie atrakcyjności turystycznej oraz pod względem obecności obiektów zabytkowych. – Nasi goście obejrzeli Park Etnograficzny w Tokarni i Zamek Królewski w Chęcinach, obiekty, które dzięki dużym inwestycjom w infrastrukturę odnotowały znaczny wzrost ruchu turystycznego – mówi podczas konferencji dyrektor Tomasz Janusz.

Wnioski i doświadczenia z realizacji projektu będą pomocne również w kolejnym okresie unijnego programowania. O założeniach unijnej polityki spójności po 2020 roku mówiła podczas konferencji Sanja Maleković z Instytutu Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych z Chowacji. Podkreślała ona, że zwiększenie efektywności wydawania środków unijnych pozwoli zapewnić większą ich trwałość ekonomiczną i oraz samowystarczalność.

Jutro – ostatniego dnia wizyty zagranicznych partnerów – odbędzie posiedzenie Komitetu Sterującego KEEP ON.