Prezydium Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Siedzi Za Stołem Podczas Obrad Sejmiku

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego VI kadencji

Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk w każdy wtorek w ustalonych godzinach, w pok. 201, II piętro, bud. C2.
W sprawach skarg i wniosków Przewodniczący Sejmiku przyjmuje w terminach uzgodnionych i podanych do wiadomości zainteresowanych.

Wiceprzewodniczący Sejmiku:

  1. Henryk Milcarz – II i IV piątek miesiąca, miejsce: Gabinet Wiceprzewodniczących Sejmiku pok. 229, II piętro, bud. C2.
  2. Agnieszka Buras – I i III piątek miesiąca, miejsce: Gabinet Wiceprzewodniczących Sejmiku pok. 229, II piętro, bud. C2.
  3. Jan Maćkowiak – każdy wtorek w godz. 14:00 – 15:30, miejsce: Gabinet Wiceprzewodniczących Sejmiku pok. 229, II piętro, bud. C2

 

 

Ustalanie terminów spotkań z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi Sejmiku następuje za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku: tel. 41 395 19 44, e-mail: sekr.ks@sejmik.kielce.pl