Dzielili się doświadczeniami. Wizyta w Bukareszcie

Dzielili się doświadczeniami. Wizyta w Bukareszcie

Dzięki przychylności Pana Włodzimierza Sadzika, Radcy Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Bukareszcie, w ramach  misji gospodarczej regionu świętokrzyskiego, połączonej z wymianą doświadczeń w realizacji zadań z PROW, jak również dyrektywy wodnej i odpadowej, 22 maja 2014 r. w Bukareszcie Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z Markiem Szczygłem, Ambasadorem Polski RP w Rumunii oraz przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska w Rumunii.

Podczas wizyty w Ambasadzie i Ministerstwie Rolnictwa poruszane były tematy dotyczące przede wszystkim uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, związanych z pozyskiwaniem nowych odbiorców towarów i usług na terenie Rumunii, wymieniono także doświadczenia w zakresie pozyskiwania i wydatkowania funduszy europejskich w obszarze rolnictwa oraz odnawialnych źródeł energii. Stronie rumuńskiej została przekazana oferta handlowa, dotycząca eksportu owoców i warzyw z województwa świętokrzyskiego.
Natomiast w czasie spotkania w Ministerstwie Środowiska dzielono się doświadczeniami w zakresie realizacji zadań związanych z legislacją oraz praktyczną implementacją dyrektyw UE w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej.
Uczestnicy misji gospodarczej w Rumunii mogli w terenie zapoznać się ze sztandarowymi inwestycjami Rumunii, których realizacja bądź modernizacja była wspierana przez fundusze unijne:
największy w Europie skansen w Sibiu – Muzeum kultury ludowej „Astra”, założone w  1963 roku. Na powierzchni 96 ha znajduje się 300 obiektów charakterystycznych dla różnych regionów Rumunii. Całość zorganizowano w działy prezentujące techniki uprawy i hodowli, tradycyjnego transportu, obróbki materiałów, tkactwa, garbarstwa, a także obiekty związane z kultem i użytecznością publiczną.
– realizowaną od 2012 roku największą w regionie Sibiu elektrownię fotowoltaiczną, o mocy 500 kW,
– zrealizowaną w 2011 r. winiarnię Mica, obok 36 ha winnic w Mures.