e-pracownie w 79 szkołach regionu

e-pracownie w 79 szkołach regionu

Prawie 1400 nowoczesnych zestawów komputerowych trafi do świętokrzyskich szkół. Marszałek Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek podpisali dziś z przedstawicielem firmy GALAXY Systemy informatyczne sp. z o.o. umowę na wyposażenie 79 pracowni komputerowych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” („e-Pracownie WŚ”). W spotkaniu uczestniczyli również – przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś oraz Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Katarzyna Nowicka.

Projekt, który przygotowany został wspólnie z 49 gminami – Partnerami Projektu – zakłada wyposażenie 79 szkolnych pracowni komputerowych w 1392 zestawy komputerowe w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-In-One) z systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz 64 urządzenia dostepowe (Acces Point) do sieci Wi-Fi. Sprzęt trafi do szkół podstawowych, zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych” . Liderem realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej) projektu i koordynatorem działań związanych z jego przygotowaniem oraz realizacją jest Województwo Świętokrzyskie. Całkowite koszty projektu to 4,7 mln zł, w tym dofinansowanie z UE wynosi 3,5 mln zł. Wkład własny gmin uczestniczących w projekcie wynosi 25% kosztów kwalifikowanych, przy czym 1/5 wkładu własnego gminy będzie stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć