„Ekologia, my i region, w którym żyjemy”

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbywa się finał konkursu pn. „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” – XXVIII edycja. Zespoły uczniowskie zmierzą się z testem sprawdzającym ich wiedzę z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, wiadomości o parkach narodowych i krajobrazowych. O godz. 14.00 zostaną ogłoszone wyniki, a nagrody zwycięzcom konkursu wręczy marszałek Andrzej Bętkowski. Konkurs „Ekologia, my i region, w którym żyjemy” stanowi istotny element edukacji ekologicznej prowadzonej przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Rozgrywki konkursowe mają zasięg wojewódzki i na trwałe wpisały się w kalendarz imprez ekologicznych naszego województwa – w tym roku odbywają się już po raz XXVIII. Zmagania konkursowe mają przebieg dwuetapowy: I etap – polegał na przygotowaniu pracy konkursowej. Nadesłane prace zostały ocenione w trzech kategoriach: dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Zespoły uczniowskie opracowywały jeden z czterech tematów:

 1. Zostań menagerem przyrody – wybierz jeden z parków krajobrazowych i spróbuj tak go zareklamować, aby stał się miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów oraz lokalną społeczność. Stwórz reklamę, poster, filmik promujący wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne oraz krajobrazowe wybranego obszaru – napłynęło 50 prac.
 2. Stwórz ciekawą i pomysłową grę terenową przebiegającą przez obszar wybranego przez Ciebie Nadleśnictwa/Parku Krajobrazowego województwa świętokrzyskiego. Poprowadź ją tak, aby przybliżyć uczestnikom te dobrze znane oraz mało popularne wartości przyrodnicze, kulturowe i historyczne wybranego obszaru. Opracuj scenariusz, wyznacz cel oraz zadania z jakimi zmierzą się uczestnicy gry – napłynęły 23 prace.
 3. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Jesteś mieszkańcem obszaru parku krajobrazowego, wykorzystując jego walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe i krajobrazowe zaproponuj jak można uczcić tak wielkie wydarzenie historyczne – napłynęły 3 prace.
 4. „Szanuj las – póki czas” – na przekładzie Nadleśnictwa, którego obszar obejmuje Twoją gminę, wskaż działania zmierzające do ratowania ekosystemu leśnego – napłynęło 20 prac.

Łącznie na konkurs napłynęło 96 prac przygotowanych przez 576 uczniów.

Z nadesłanych do I etapu prac Komisja Konkursowa wybrała 15 (po 5 w każdej kategorii wiekowej), które uzyskały najwyższą ocenę punktową. Do etapu finałowego, polegającego na napisaniu przez uczniów testu sprawdzającego ich wiedzę z zakresu ochrony przyrody i ochrony środowiska, wiadomości o parkach narodowych i krajobrazowych, przeszły zespoły z:

W kategorii szkół podstawowych kl. IV – VI:

 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. PŁK;
 • Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Daleszycach;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie gm. Krasocin

W kategorii szkół podstawowych kl. VII – VIII i szkół gimnazjalnych przeszły zespoły z:

 • Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobkowie;
 • Szkoły Podstawowej im. 3 PP Legionów AK w Sorbinie gm. Bliżyn;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Busku – Zdroju;
 • Samorządowej Szkoły Podstawowej w Motkowicach gm. Imielno;
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Łomnie gm. Pawłów

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych przeszły zespoły z:

 • Technikum Specjalnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju
 • Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Stanisława Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • i dwa zespoły z: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach

Czteroosobowy zespół uczniowski (w kategorii szkoła podstawowa kl. VII – VIII i gimnazjum), który uzyska największą liczbę punktów po I i II etapie konkursu, będzie brał udział w rozgrywkach finałowych ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Odbędą się one w dniach 3-7 czerwca 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego z udziałem reprezentacji wszystkich województw w Polsce. Ponadto Konkurs został ujęty w Komunikacie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 oraz w latach następnych. Oznacza to, że uczniowie którzy zajmą I miejsce – w kategorii gimnazjum, otrzymują dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych. Patronatem honorowym Konkurs objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. W Komisji Konkursowej są pracownicy: Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Głównymi fundatorami nagród są: Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.