Umowa Na Zakup Ekologicznego Taboru Autobusowego Podpisana

Ekologiczne autobusy na skarżyskich ulicach

Siedem nowoczesnych, przyjaznych środowisku autobusów już wkrótce obsługiwało będzie pasażerów w Skarżysku-Kamiennej. Zmieni się także miejska sieć transportowa: wyznaczone zostaną bus pasy, powstaną nowe ścieżki rowerowe i parkingi „Bike&Ride”, a miejskie drogi oświetlą lampy LED. Wybudowany zostanie również wiadukt nad linią kolejową nr 8, który skomunikuje osiedla Dolna Kamienna i Przydworcowe. Marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig podpisali umowę na dofinansowanie projektu budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego.  Na ten cel trafi 36,7 mln złotych unijnego wsparcia. W spotkaniu uczestniczyli także sekretarz województwa Mariusz Bodo oraz starosta skarżyski Artur Berus.

Projekt pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” realizowany jest w partnerstwie z powiatem skarżyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Jego całkowita wartość to 47 mln zł, zaś wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 36 mln 706 tys. zł.

W ramach projektu zaplanowano zakup nowych autobusów, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę ścieżek rowerowych, parkingu „Bike&Ride”, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8, w celu przekroczenia jej i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysko-Kamiennej oraz nadania priorytetu publicznej komunikacji miejskiej poprzez budowę na wiadukcie buspasów oraz komunikacji pieszej i rowerowej poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.

– Projekt zakłada zakup 7 autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, zrealizowanie 5 obiektów „Bike&Ride” z 75 stanowiskami postojowymi, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych, wyznaczenie 2,0 km bus pasów – wylicza marszałek Andrzej Bętkowski. I jak dodaje – realizacja projektu to niezwykle istotne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, dzięki któremu nastąpi zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko-Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenia czasu podróży.

Projekt niesie ze sobą także wymiar ekologiczny, bowiem ograniczenie emisji CO2 (o 503 ton w skali rocznej) wpłynie na poprawę jakości powietrza.

– Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej. To ważne działanie, szczególnie w kontekście stawianego przez samorząd województwa celu, jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region świętokrzyski – podkreśla marszałek Andrzej Bętkowski.

Galeria zdjęć