Agnieszka Buras 768x1147

Agnieszka Buras

Radna VI kadencji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Była radną IV kadencji Sejmiku. Jest kierownikiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Starachowicach.