Fałków inwestuje w rozwój gminy

Fałków inwestuje w rozwój gminy

Marszałek Andrzej Bętkowski, na zaproszenie gospodarzy gminy, gościł w Fałkowie. Przekazał wójtowi Henrykowi Koniecznemu umowę na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Fałków uzyskał ponad 1,5 mln zł wsparcia na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zaoszczędzenie energii elektrycznej. Marszałek ocenił również stan realizacji projektu rewitalizacji Fałkowa i efekty dofinansowania zakupu komputerów dla fałkowskich szkół.

W tym roku 19 świętokrzyskich gmin uzyskało wsparcie finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 na modernizację oświetlenia ulicznego. Na ten cel przeznaczono 36,8 mln zł. Fałków na wymianę oświetlenia na ulicach i placach zamierza wydać około 1,8 mln zł – większość tej kwoty, bo ponad 1,5 mln zł gmina otrzyma z funduszy unijnych. Umowę na dofinansowanie projektu modernizacji oświetlenia przekazał wójtowi Fałkowa Henrykowi Koniecznemu marszałek Andrzej Bętkowski.

– Dzięki tym pieniądzom w gminie uda się wprowadzić nowoczesne oświetlenie, pozwalające na oszczędności energii, na rozsądne gospodarowanie zasobami i pieniędzmi publicznymi – przypomniał marszałek Andrzej Bętkowski. Jak podkreślał wójt Fałkowa Henryk Konieczny, zaplanowano wymianę ponad 700 opraw oświetleniowych w 18 miejscowościach.

Marszałek przyjrzał się także realizacji innych projektów realizowanych w gminie, dofinansowanych ze środków RPO. Najważniejszy z nich to „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. Jego celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej. Na ten projekt, wart ponad 5,5 mln zł, gmina otrzymała ponad 4,1 mln zł dofinansowania.

W ramach rewitalizacji przewidziano przebudowę m.in.: placu targowego i Domu Wiejskiego – remizy OSP w Fałkowie, placu i budynku po Kółku Rolniczym, modernizację dróg wewnętrznych i parkingów, prace konserwacyjne i renowacyjne wokół ruin zamku i w parku dworskim.

Marszałek województwa gościł także w fałkowskich szkołach. 2 placówki z gminy, Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie oraz Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, otrzymały łącznie 44 zestawy komputerowe do pracowni informatycznych. Zakup został zrealizowany w ramach projektu samorządu województwa świętokrzyskiego, kierowanego do gmin zlokalizowanych w tzw. obszarach strategicznej interwencji.

Galeria zdjęć