Finisz przygotowań – most w Nowym Korczynie już w 2020 roku