Forum wymiany wiedzy i doświadczeń

Forum wymiany wiedzy i doświadczeń

150 osób, samorządowcy, informatycy ze szkół, bibliotek i szpitali oraz przedstawiciele wielu instytucji publicznych spotkało się na Regionalnym Forum Informatyki w Wólce Milanowskiej. To kolejne takie spotkanie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. – Proces technologiczny i przemiany w obszarze informatyki i informatyzacji postępują bardzo szybko. Dlatego wymiana doświadczeń, poglądów w tym zakresie jest bardzo ważna – twierdzi Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.


Organizowanie regionalnych spotkań wynika z potrzeb informatyków, którzy na co dzień pracują w różnych instytucjach publicznych – urzędach, szkołach czy szpitalach. To także okazja do popularyzowania rozwiązań informatycznych, określenia kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, czy rozwoju specjalistycznych narzędzi informatycznych i infrastruktury w urzędach oraz instytucjach.
– To odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska – jest przede wszystkim platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wiedzy z informatyki, czyli dziedziny, która bardzo szybko się rozwija i zmienia – mówi Ewelina Gładki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. – Coraz częściej pojawiają się projekty związane z e-Szkołą. Kolejny obszar to e-Zdrowie, gdzie pomagamy szpitalom w przygotowaniu się do wejścia nowej ustawy dotyczącej elektronicznej dokumentacji medycznej. Za chwilę wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące cyberbezpieczeństwa i RODO, czyli akt prawny o ochronie danych osobowych. To są te tematy, nad którymi będziemy na Forum dyskutować.
Zdaniem Andrzeja Sztokfisza, zastępcy dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w tej chwili większość prac i projektów dotyczących informatyzacji jest prowadzona na szczeblu centralnym. Dlatego informacje przychodzą z pewnym opóźnieniem, a forum jest szansą na przekazanie tych informacji i ustalenia pewnych działań na przyszłość.
– Istota systemów informatycznych polega na tym, żeby nie tyle je łączyć, ale by mieć możliwość wymiany dokumentów pomiędzy systemami. To znaczy, że dokument, który powstaje w jednym urzędzie powinien być do odczytania w innym. Doskonale widzimy jak działa poczta elektroniczna, nie ma znaczenia na jakim komputerze pracujemy, wszyscy umiemy ją odczytać. To samo dotyczy pism urzędowych, formularzy, których coraz więcej jest publikowanych na stornach ePUAP-u. Widzimy to także w coraz większym zakresie w usługach publicznych, których wciąż przybywa i musimy umieć się w tym odnaleźć – mówi Andrzej Sztokfisz.
– Województwo Świętokrzyskie realizowało ogromne projekty zarówno w poprzedniej perspektywie jak też w obecnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W pierwszej perspektywie to była sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, największy i najbardziej wartościowy pod względem finansowym projekt, ale też wiele mniejszych, do których zapraszaliśmy wielu partnerów z regionu. W tej perspektywie planujemy objąć projektem wszystkie placówki medyczne, będziemy też inwestować w projekty szkolne – informuje Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
W ramach RPO na lata 2014-2020 właśnie realizowany jest projekt partnerski „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Liderem projektu jest Województwo Świętokrzyskie, partnerami dwadzieścia podmiotów leczniczych.

Lokalizacja