Fundusze na wsparcie świętokrzyskiej edukacji

Fundusze na wsparcie świętokrzyskiej edukacji

„Pasje zaklęte w nauce”, „Nowoczesna szkoła” i „Przedszkole przyszłości” – to nazwy projektów, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W Solcu- Zdroju, Pacanowie i Opatowcu w czwartek, 11 października marszałek Adam Jarubas podpisał umowy. 

179 uczniów oraz 13 nauczycieli z dwóch placówek: Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju oraz Szkoły Podstawowej w Zaborowie otrzyma wsparcie pedagogiczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe w ramach projektu pod nazwą „Pasje zaklęte w nauce”. Umowa na jego dofinansowanie została podpisana w Urzędzie Gminy w Solcu. Całkowita wartość projektu to 559 700, 63 złotych.

Z kolei finansową pomoc w celu poprawy jakości kształcenia otrzyma Szkoła imienia Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Projekt „Nowoczesna szkoła” wart jest 677861,50 złotych. Umożliwi rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty zajęć pozalekcyjnych dla 236 uczniów. Skorzysta też 25 nauczycieli, którzy wezmą udział w programach doszkalających. Ponadto do szkoły trafią pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna), które zasilą pracownie matematyczną i przyrodniczą.

Skorzystają także najmłodsi mieszkańcy świętokrzyskiej ziemi. W Urzędzie Gminy w Opatowcu została parafowana umowa na dofinansowanie wartego 204 976,76 złotych projektu, pod nazwą „Przedszkole przyszłości”. Wsparcie otrzyma 28 dzieci z Punktu Przedszkolnego w Krzczonowie, w którym zostanie zwiększony limit przyjęć maluchów i pojawi się druga grupa przedszkolna.

Galeria zdjęć