Processed With Vsco With Preset

Fundusze unijne. Dostępna i sprawna sieć komunikacyjna

Tworzenie spójnego systemu komunikacji publicznej – to wspólny mianownik trzech projektów realizowanych przez samorządy Ostrowca Świętokrzyskiego, Skarżyska- Kamiennej i Pińczowa. Obradujący w środę, 19 października Zarząd Województwa podjął decyzję o zwiększeniu wartości ich dofinansowania z funduszy unijnych.

Prawie 1,9 mln zł dodatkowych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego trafi do trzech świętokrzyskich samorządów, które realizują projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej.

– To przedsięwzięcia, które służą stworzeniu sprawnej, dostępnej i komfortowej dla mieszkańców sieci komunikacji transportu publicznego – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – To także wyjście naprzeciw konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora transportowego. Dodatkowe wsparcie na realizację trzech projektów pozwoli na ich sfinalizowanie, mamy bowiem świadomość, że sytuacja ekonomiczna związana z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie spowodowała wzrost cen materiałów i usług, a co za tym idzie kosztów poszczególnych zadań przewidzianych w projektach.

Dzięki decyzji Zarządu Województwa gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzyma dodatkową kwotę z funduszy unijnych w wysokości 873 tys. zł  na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap”, natomiast Skarżysko-Kamienna zwiększy wartość przedsięwzięcia „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu  w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej” o prawie 519 tys. zł. Trzeci projekt, którego wartość została zwiększona o 495 tys. zł, to działanie „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie gminy Pińczów”.

Przedsięwzięcie realizowane przez Ostrowiec Świętokrzyski zakłada m.in. przebudowę odcinków ulic 11  Listopada, Samsonowicza, montaż wiat przystankowych, zakup 5 autobusów hybrydowych i wyposażenia do autobusów (elementy zintegrowanego biletu miejskiego).

Natomiast dzięki unijnemu wsparciu w Skarżysku – Kamiennej zaplanowano m.in. budowę wiaduktu i buspasów, zakup siedmiu nowych autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych i obiektów „Bike&Ride”.

Mieszkańcy Pińczowa zyskają zmodernizowany dworzec PKS, przewidziano również zakup dwóch autobusów, montaż pięciu wiat przystankowych, budowę ścieżek rowerowych, utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów oraz budowę systemu parkingowego Park&Ride i Bike&Ride.

– Rozwiązywanie wyzwań mobilności miejskiej staje się łatwiejsze dzięki funduszom unijnym – podsumowuje marszałek Bętkowski. – Transportowe inwestycje miejskie mają ogromne znaczenie z punktu widzenia mieszkańców, ułatwiają im szybkie i sprawniejsze przemieszczanie się, a przez to wpływają na wyższy poziom życia. Ogromnie istotne są również korzyści dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

Wszystkie projekty realizowane są z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej.