Kamieniołom W Nowinach

Geologiczne uroki regionu w Światowej Sieci Geoparków UNESCO

Najstarsze ślady górnictwa kruszcowego związanego z ołowiem i srebrem w rezerwacie przyrody Góra Rzepka, wijąca się nić zróżnicowanej przyrodniczo Czarnej Nidy, wyłaniająca się spod ziemi Chelosiowa Jama, ukryty w sosnowym lesie kamieniołom w Nowinach, porośnięte lasem najwyższe wzniesienie Pasma Zgórskiego oraz dwa unikatowe rezerwaty położone w samym sercu stolicy województwa świętokrzyskiego: Kadzielnia oraz Wietrznia – zapraszamy w malowniczą podróż do miejsc, które wchodzą w skład Geoparku Świętokrzyskiego znajdującego się w Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Przypomnijmy, że Geopark Świętokrzyski uzyskał oficjalnie status Światowego Geoparku UNESCO 21 kwietnia 2021 roku. Geopark obejmuje obszar pięciu gmin łącznej powierzchni 526 km2:

  • Kielce,
  • Chęciny,
  • Morawica,
  • Sitkówka-Nowiny
  • i Piekoszów.
Kamieniołom W Nowinach
Kamieniołom w Nowinach

Jest to pierwszy w Polsce geologiczny park krajobrazowy, reprezentujący bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem kulturowym.
Główną przesłanką, na podstawie której przyznano certyfikat UNESCO, jest unikatowe dziedzictwo geologiczne o randze międzynarodowej. Istotne znaczenie miały również takie elementy jak przyroda ożywiona, krajobraz, dziedzictwo kulturowe, a także aktywność społeczności lokalnej związana z kultywowaniem dawnych tradycji i obyczajów oraz działalnością w zakresie edukacji i turystyki.

 Rezerwat-Kadzielnia
Rezerwat Kadzielnia
Rezerwat Góra Rzepka
Rezerwat Góra Rzepka

 

Rezerwat Wietrznia
Rezerwat Wietrznia

 

Czarna Nida W Morawicy
Czarna Nida w Morawicy

 

Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka
Chelosiowa Jama – Jaskinia Jaworznicka

 

Góra Patrol Nowiny
Góra Patrol Nowiny
Ogród Botaniczny W Kielcach
Ogród Botaniczny W Kielcach