Globalnie o reemigracji

Globalnie o reemigracji

W Kielcach trwa dwudniowa międzynarodowa konferencja dotycząca projektu pn. “Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn” (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów), który jest realizowany w siedmiu krajach Europy Centralnej przez dwunastu partnerów. Jego celem jest odbudowanie i wzmocnienie u osób powracających do kraju z pracy zagranicznej umiejętności uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. Województwo świętokrzyskie, które jest jednym z kooperantów projektu reprezentowali: wicemarszałek Grzegorz Świercz, członkowie Zarządu Województwa: Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Grzegorz Orawiec.

– Projekt jest dowodem na to, że wychodzimy poza myślenie ukierunkowane na tworzenie dóbr materialnych. Zwracamy uwagę na człowieka. Bez ludzi trudno będzie mówić o postępie, kreowaniu nowych wizji, nowego obrazu regionu – podkreślił Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Grzegorz Orawiec poinformował, że spotkanie to kolejny etap prowadzonego projektu pilotażowego “Re-Turn”. – Wymieniamy się doświadczeniami, spostrzeżeniami z przedstawicielami  innych państw m.in.: Czech, Węgier, Słowacji, Niemiec, Słowenii, których również dotyka problem emigracji. Staramy się wspólnie wypracować mechanizmy wsparcia, zachęcające ludzi do powrotu do kraju. Spotykamy się z pracodawcami omawiamy możliwości zwiększania zatrudnienia i zapobiegania odpływowi kadr. Rozmawiamy również z migrantami, o ich oczekiwania względem lokalnego rynku pracy – dodał dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Robert Nadler, przedstawiciel lidera projektu – Regionalnego Instytutu Geograficznego w Lipsku, zaznaczył, że to bardzo istotny projekt wspierający także rozwój regionalny i rekompensujący odpływ kadr, który nastąpił po wejściu Polski do Unii Europejskiej. – Obserwując trendy migracyjne w Europie, zauważamy, że największy przepływ osobowy jest między Polską a Niemcami i Wielką Brytanią. Niekoniecznie oznacza to, że wielu z emigrantów powraca do kraju, ale tak może być. Dlatego w tych regionach problem reemigracji jest ważniejszy niż w innych. Pewne rozwiązania pilotażowe, które stosujemy w województwie świętokrzyskim i łódzkim mogą być pomocne w innych zakątkach Polski. Oczywiście nie postrzegamy tej kwestii tylko przez pryzmat wskazanych terytoriów, ale staramy się je wykorzystywać także w innych przypadkach – podkreślił Nadler.

Prof. dr hab. Jacek Szlachta ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, położył nacisk na konsekwencje odpływu ludności. – Za kilkanaście lat z województwa świętokrzyskiego zniknie 15-16 procent mieszkańców. Trzeba zapobiec temu procesowi, bo brak wykształconych ludzi przekłada się na pogorszenie standardu usług publicznych, zmniejszenie dochodów w kasach lokalnych samorządów. Projekt “Re-Turn” działa dwukierunkowo, bo daje szanse zdobywania doświadczeń za granicą i jednocześnie zapewnia ekonomiczne bezpieczeństwo powracającym w rodzinne strony – nadmienił uczony.
 
W województwie świętokrzyskim dla reemigrantów w ramach projetku “Re-Turn” uruchomiono specjalną stronę internetową, infolinię oraz punkt informacyjny.  – Inicjujemy także spotkania z przedsiębiorcami i migrantami, podczas których dowiadujemy się, jakie są oczekiwania i potrzeby obu stron. Efektem wszystkich działań, prowadzonych u każdego z partnerów projektu, będzie wypracowanie wspólnej strategii do wdrożenia, w zależności od potrzeb, w poszczególnych regionach – podsumował Grzegorz Orawiec.

Projekt “Regions benefitting from returning migrants – Re-Turn” (Regionalne korzyści płynące z powrotu migrantów) zakończy się w połowie przyszłego roku.

Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl