Trzech mężczyzn w garniturach, pozuje do pamiątkowego zdjęcia, trzymając w rękach teczki z napisem Jędrzejów. Między nimi Marek Bogusławski

Gminy Jędrzejów, Małogoszcz i Sobków utworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny

Partnerstwo w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jędrzejowa zawiązały trzy gminy z powiatu jędrzejowskiego. Takie połączenie sił ma zwiększyć możliwości pozyskiwania środków unijnych. Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu, podczas którego podpisano dokument.


Porozumienie partnerskie dotyczące utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w obecności wicemarszałka Marka Bogusławskiego, podpisali: burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, burmistrz Małogoszcza Mariusz Piotrowski i wójt gminy Sobków Tomasz Chaja.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przyjęta w tym roku przez Sejmik Województwa, w ramach tzw. obszarów strategicznej interwencji wyznacza sześć obszarów funkcjonalnych, a jednym z nich jest właśnie Miejski Obszar Funkcjonalny Jędrzejowa.

– Trzy gminy, które zawiązały dziś porozumienie, będą dawały przykład, jak należy współpracować dla dobra mieszkańców naszego województwa. Dzięki obszarom funkcjonalnym dużo łatwiej będzie pozyskiwać środki unijne, które pomogą zaspokoić potrzeby obywateli – mówił wicemarszałek województwa Marek Bogusławski. Podkreślił, że atutem gminy Jędrzejów są tereny inwestycyjne, a potencjał gmin Sobków i Małogoszcz jest związany m. in. z walorami krajobrazowo-turystycznymi.

Regulacje europejskiej polityki spójności i polskiej polityki rozwoju kładą nacisk na terytorialny wymiar polityk publicznych. Oznacza to, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 promowane będą przedsięwzięcia określone nie granicami administracyjnymi poszczególnych gmin, lecz szerszymi terytoriami powiązanymi podobnymi uwarunkowaniami i celami rozwoju.

Galeria zdjęć