Gminy przy kasie

Łącko, Korzenna i Radomyśl Wielki – to gminy, które otrzymają najwięcej środków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Najmniej pieniędzy przypadnie gminom: Regnów, Tyrawa Wołowska i Cerkiewne.

Łącko, Korzenna i Radomyśl Wielki – to gminy, które otrzymają najwięcej środków z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Najmniej pieniędzy przypadnie gminom: Regnów, Tyrawa Wołowska i Cerkiewne.

Publikujemy tabelę z podziałem środków na poszczególne gminy zakwalifikowane do Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Program, którego realizację przewidziano na lata 2006-2009, ma pomóc gminom w lepszym wykorzystaniu środków unijnych i wprowadzeniu nowych instrumentów zarządzania w sferze pomocy społecznej.

W sumie do ponad 500 gmin w ramach Programu Integracji Społecznej ma trafić ok. 40 mln euro pochodzących z pożyczki Banku Światowego. Pieniądze zostały rozdysponowane na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby osób i rodzin, do których adresowane będą działania zaprojektowane w programie: ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi.

Najwięcej, bo ponad 200 tys euro otrzyma Łącko w powiecie nowosądeckim. Prawie 200 tys. euro trafi do gminy Korzenna (nowosądeckie). Kolejna gmina to Radomyśl Wielki w powiecie mieleckim, która otrzyma 188 tys. 200 euro.

Z alokacji środków dla gmin w ramach programu PPWOW wynika, że najmniej pieniędzy trafi do gminy Regnów w powiecie rawskim – 25 tys. 300 euro. Następna jest Tyrawa Wołowska (powiat sanocki), która otrzyma 26 tys. 600 euro. Kolejna w tabeli jest gmina Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim, do której trafić ma 26 tys. 800 euro.

Jak poinformował nas Jarosław Chołodecki, kierownik Zespołu Zarządzającego Programem, pierwsze pieniądze gminy mają otrzymać pod koniec roku. Obecnie trwa rekrutacja konsultantów regionalnych, którzy będą współpracować z gminami i pomagać im w przygotowaniu projektów społecznych. 

alokacja

 

Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/