18.11.2019 Posiedzenie Zespołu Świętokrzyskie 2030+ (4)

Gospodarka i ekologia – kluczowe dla rozwoju regionu

Modernizacja i transformacja – przed takim wyzwaniem na najbliższe lata stoi region świętokrzyski. O tym, jak przyspieszyć rozwój województwa oraz jakie są jego mocne i słabe strony, rozmawiano podczas poniedziałkowego posiedzenia Zespołu Świętokrzyskie 2030+ ds. opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego.


W spotkaniu, które odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk, m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Jednym z gości był prezes zarządu Głównego Urzędu Miar – Radosław Wiśniewski, który zapoznał zgromadzonych z obecnym stanem prac nad utworzeniem w Kielcach nowoczesnego kampusu laboratoryjnego. W grudniu inwestycja powinna otrzymać pozwolenie na budowę, zaraz potem zostanie ogłoszony przetarg na jej realizację. Zgodnie z planami pierwsze laboratoria mają ruszyć w 2023 r. To ogromne przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków unijnych i realizowanie przez GUM wspólnie z Politechniką Świętokrzyską, doskonale wpisuje się cele strategiczne opracowywanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Temu dokumentowi oraz wynikom niedawnych warsztatów grup roboczych, opracowujących strategię, poświęcone było poniedziałkowe spotkanie.

W trakcie niedawnych warsztatów ich uczestnicy zgłosili ponad 300 propozycji wizji dotyczących rozwoju województwa świętokrzyskiego, z których wybrano 50. Związane są one m.in. z walorami przyrodniczymi i wysoką jakością środowiska oraz szansami, jakie stwarza rozwój gospodarki i inwestowanie w kapitał społeczny.
-Nie ma wątpliwości, że województwo świętokrzyskie rozwija się, ale Polska rozwija się dwa razy szybciej – podsumował ekspert – prof. Aleksander Noworól – Przewaga słabych stron jest bardzo widoczna, dlatego też regionowi potrzebna jest modernizacja i transformacja.
Podczas spotkania uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące skuteczności aktualnych ścieżek rozwoju regionu i czy jako województwo mamy potencjał do stworzenia takiego prestiżowego obszaru rozwoju, który obrazowo nazwano „gwiazdą przewodnią”. Zastanawiano się także nad tym, czy regionalna sieć współpracy umie odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata i co skłoni mieszkańców do pozostania w województwie świętokrzyskim. Dyskutowano również o tym, jakie zasoby regionalne lub zewnętrzne mogą być wykorzystane do rozwoju regionu.

Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach podsumowując dyskusję podkreślił, że kluczowe dla przyszłości województwa świętokrzyskiego są gospodarka i ekologia, dlatego tak istotne jest wspieranie przedsiębiorców, innowacyjności czy działań, które można ująć w hasło: czyste świętokrzyskie. To wszystko powinno mocno wybrzmieć w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Jej wstępny projekt ma być gotowy do końca tego roku, w pierwszy kwartale 2020 r. dokument zostanie przyjęty przez zarząd województwa świętokrzyskiego, po czym rozpoczną się konsultacje społeczne.

Galeria zdjęć